Aanpak overlast van her en der gestalde fietsen

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-12-2014 De gemeente gaat de overlast die her en der gestalde fietsen veroorzaken, bestrijden.
Het eerst komt weer eens het station en omgeving aan de beurt, waar na een stallingsbeperking en een gratis ondergrondse fietsenstalling nu ook de Oranje Nassaulaan in beeld komt voor een stallingsverbod.
Daar gaat dan in januari 2015 ook een wegsleepregeling in.

Bij  de HEMA en ook voor de V&D  zorgen gestalde fietsen voor  overlast.
25 februari en 7 juni 2013.
Voor het station en omgeving geldt een wegsleepregeling voor fietsen. Maar de overlast
breidt zich naar de omliggende straten uit.

Stadstoezicht gaat  flyeren in die gebieden, waar overlast heerst: zoals bij het station, bij de V&D en- ergo -voor de HEMA. Op de wikkels die aan de fietsen worden bevestigd, staan de gratis fietsenstallingen vermeld: Kerkstraat, Wolvenhoek en Burg. Loeffplein. Maar onverhoeds worden [brom-]fietsen rond het station weggesleept. Kosten voor terugontvangst:  € 16.