Provincie schenkt Fixit aan o.a. fietsenstallingen [o.a. Kerkstraat]

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-10-2011 In de campagne het fietsgebruik en dus ook de stallingen te promoten schenkt de provincie* aan 20 bedrijven, scholen ziekenhuizen en instellingen in de provincie een reparatieset ofwel een Fixit, compleet met ophangbeugel voor de fiets, pomp en gereedschap. Die handeling gebeurde als eerste - vanmorgen dinsdag 18 oktober 2011 - in de fietsenstalling in de Kerkstraat.
Maar ook bij Brabant Water in Den Bosch en nog 18 ziekenhuizen en o.a. scholen in de provincie werd een Fixit geïnstalleerd. De  Fixit is een cadeau als beloning voor de inzet van deze instellingen rond het fietsgebruik.

In Den Bosch waren namens SRE bij deze ceremonie aanwezig: de officials Erik Meriënboer en Mijntje Notermans en namens de gemeente het hoofd Stadstoezicht Eugène Kok.

Eugène Kok [l.] van Stadstoezicht en Erik Meriënboer [m.] van de Provincie bekijken het gebruik van de Fixit door een medewerker van Kemps Fietsen die de faciliteit leverde. Links de pers en Eugène Kok en Erik Meriënboer, rechts Mijntje Notermans [provincie] en de fietsenreparateur van Kemps.
foto's © paul kriele, 18 oktober 2011.

'Het is de bedoeling dat de gebruiker zelf de reparatie verricht, maar de bezetting van de fietsenstallingen zullen niet ongenegen zijn om een handje te helpen. Maar ze mogen geen concurrent worden van de plaatselijke fietsenhandelaren,' aldus Meriënboer in zijn toespraak. 
De Fixit betekent -naast veiligheid en laagdrempeligheid -een extra kwaliteit van de fietsenstalling. Maar het is ook een antwoord op de steeds kritischer houding van de consument.  En dat we als eerste Den Bosch kozen,' vervolgde  Meriënboer, 'heeft ook te maken met de ambities van de stad om fietsstad van Nederland te worden. Den Bosch verdient dat dubbel en dwars.' 

* Bij de provincie is daar specifiek het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE mee belast, in de personen o.a. van  Pieter Goossens en Wieke Gadana. Het SRE stimuleert en faciliteert het fietsgebruik, maar zet zich ook in op andere vlakken van maatschappij en samenleving, zoals de woningbouw, zorg en economie en bedrijfsleven.