RTL-enquête fractievergoedingen: nauwelijks respons

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-03-2014 | Gewijzigd op: 18-03-2014
RTL Nieuws vroeg begin maart bij de 70 grootste gemeenten in 't land naar de vergoedingen, die de fracties genieten. Hoe met name de controle op de bestedingen geregeld is.
Er kwam alleen antwoord van de PvdA, Groen Links, CDA en D66. Rosmalens Belang hield de boot af ivm 'carnaval'.
De VVD,  Leefbaar, SP, Bosch Belang, Stadspartij Knillis en De Bossche Groenen gaven in het geheel geen antwoord.
 
De antwoorden van de PvdA: totaal ontvangen:  € 65. 099,
van  Groen Links: € 64.000, van CDA € 24.000 en van  D66 € 42.000.

De fracties antwoordden dat de jaarekeningen zijn gecontroleerd
en/of dat er geen kanttekeningen zijn geplaatst.