6 Fracties gaan gesprekken aan/ Adviseur Henk vder Linden benoemd

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-12-2014 | Gewijzigd op: 04-12-2014
Formateur Han Polman heeft de Bossche fracties- op weg naar een nieuwe coalitie- aangeraden als externe - onafhankelijk- adviseur Henk van der Linden* te benoemen. Van der Linden*, die volgens Polman beantwoordt aan het profiel als ervaren en onafhankelijk adviseur, is onder meer voormalig Gestels raadslid/wethouder en secretaris van de VNG [Vereniging Nederlandse gemeenten].
Van der Linden gaat in deze politieke fase grenzen verkennen en met de partijen onderhandelen, aldus vatte de formateur Polman de taak van de adviseur/nieuwe formateur samen.
Dat was feitelijk het slot van Polmans verslag van zijn verkenningen. Die informatieve slotbijeenkomst vond woensdagmorgen 3 december 2014 met afgevaardigden van alle fracties en de pers in het Bestuurscentrum plaats.

-Boven links: De aan te stellen externe onafhankelijke adviseur voor de coalitie onderhandelingen, Henk van der Linden [*1944], die in de nieuwe fase als formateur gaat optreden.
-Boven: De 'verkennende' formateur Han Polman.
 -Links: De raadszaal in het Bestuurscentrum.


foto's © paul kriele, 3 december 2014.

In het algemeen was het advies van Polman '...niet haastig te werk te gaan, want het gaat om machtsvorming en dat is andere kost dan het werk van raadslid'.
'Het traject naar een nieuwe coalitie loopt nu:
van verkennen, onderhandelen en dan pas formeren. In die lijn past het om te streven naar een stabiele raadsmeerderheid en niet met 20 zetels genoegen te nemen. Kijk dan ook naar het locale aspect, want een derde van de stemmers koos voor een lokale partij.
In dit kader voorzie ik de onderhandelingen met 6 partijen: D66, Rosmalens Belang, VVD, CDA, Bosch Belang en PvdA, tezamen goed voor 29 zetels,' aldus Polman.

Moeizame coalitie
Bij dat zes partijenvoorstel hoort wel de kanttekening dat het een samenhang is van- soms -  verdeelde standpunten,wat tot moeizame compromissen zal leiden en op zijn beurt het besturen weer moeilijk maakt !

Cruciale overlegpunten:
Polman vervolgt: 'Belangrijke aspecten worden: de transitie in de zorgaanpak, de sociale paragraaf, ofwel de werkgelegenheid én de intergemeentelijke samenwerking.
Het is in regionaal opzicht van belang dat Den Bosch zich meer een als gelijkwaardige partner [noemt zelfs deemoedigheid..!] dient op te stellen. Die sociale en economisch tak vragen om nadere afspraken omdat er druk komt te staan op de financiële kaders.
In tegenstelling tot de ingenomen standpunten zegt de formateur dat er ‘grote overeenstemming bestaat over het theater en de bibliotheek'.
Polman voegt er meteen aan toe dat uit de gesprekken bleek dat de fractieleiders aangeven dat ‘…het al lang genoeg heeft geduurd en het in het belang van het bestuur van de stad is om snel knopen door te hakken’.

Werken aan een meer professioneel stadsbestuur
Polman gaf nog aan dat '..het bestuur meer professioneel dient te worden ook inhoudelijk.' In dat opzicht refereerde de formateur -zonder het expliciet te noemen- aan het regelmatig opstappen van wethouders
‘Den Bosch is een krachtige stad en verdient een sterk College ! Er dient een collegiaal team te komen.' In dat licht raadde Polman dus aan een externe adviseur te benoemen.

Een meer betrokken raad
Aansluitend hierop kwam ook het advies de raad te betrekken al aan het begin van beleidsvoornemens.'Door de dilemma’s te bespreken, elkaar op tijd te ontmoeten en al of niet met externe adviseurs in gesprek te gaan.'

Op het eind van de bijeenkomst dankte fractieleider van D66 de grootste partij die uit de verkiezingen kwam, de formateur door hem cadeaus in relatie tot Jeroen Bosch aan te bieden met de wens uitsprekend hem in 2016 [Jeroen Boschjaar] terug te zien.


D66 fractieleider Jan Smit biedt de formateur Han Polman enkele cadeaus aan.

foto © paul kriele,  3 december 2314.

 


*Henk van der Linden, oud-politicus en voormalig onderwijsman

Henk van der Linden (70 jaar) ontplooit vanaf 1976 activiteiten op het gebied van onderwijsboeken, wonen, politiek en bestuurlijk vrijwilligerswerk. Van der Linden was secretaris van de Groep Educatieve Uitgeverijen 2002-2008, vanaf 1987 eigenaar van Educonsult BV en later van Van der Linden Zakelijk BV. In die hoedanigheid zette hij zich in voor de kwaliteit van het Nederlandse afstandsonderwijs [o.a. leerplannen], was (mede)auteur en (mede)redacteur van ca. 150 onderwijsboeken [economische wetenschappen, communicatie en management voor middelbaar, beroeps- en hoger onderwijs].


Van der Linden was van 1990-2000 inhoudelijk coördinator tbv de managementexamens van de Stichting Associatie voor Praktijkexamens in Amersfoort, was van 1990 tot 1997 lid en aansluitend bestuurslid van de VNG. en vanaf 1994 voorzitter van de commissie 'Besturen met draagvlak', was van 1995-2000 voorzitter van de examencommissie 'Integraal Hoger Management', was in 1997 tijdelijk vice-voorzitter van de Stichting Vors (Elde College), was in 1997 voorzitter van de Raad van Toezicht van het Opleidingsinstituut voor Maatschappelijke en Verpleegkundige Beroepen 'Den Gaard' in Vught, was van 1997-1998 voorzitter van de bestuurscommissie van de Openbare Scholen van de voormalige gemeente Sint-Michielsgestel en Van der Linden bekleedde daarnaast nog een twaalftal bestuursfuncties


Terug naar boven