Rombouts neemt zelf stuur in handen

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-12-2014 Burgemeester Rombouts  schrijft in een brief aan de gemeenteraad [dinsdag 2 december 2014] dat hij voortaan zijn privéauto gebruikt voor ritten die niet bij de zaak [bestuursfunctie] horen. Het motief is '.. een meer sobere regeling toe te passen, gezien het huidige[..] economisch tij.'
Burgemeester Rombouts, bewust van de economische crisis [..], gaat meer zijn  privéauto gebruiken.
 
 


Per 1 oktober j.l. neemt de burgemeester ritten met betrekking tot niet-ambtsgebonden [neven-]functies voor eigen rekening.

Voorheen betaalde en verzorgde de gemeente voor die werkzaamheden de kosten voor de chauffeur.