Ommezwaai- naar rechts.?- in coalitievorming

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-12-2014 | Gewijzigd op: 16-12-2014
Een principieel gekozen standpunt van D66-fractieleider Jan Smit noopt hem tot aftreden als fractievoorzitter van D66 en leider van de Bossche afdeling van D66.
Diens besluit volgt uit een aan hem opgelegde partijstandpunt van het landelijk D66-bestuur. Dat bestuur streeft - met het oog op de aanstaande Statenverkiezingen- per see naar het binnen halen van een Bossche wethouderspost. Dat is weliswaar een politieke strategie.Jan Smit treedt terug als fractievoorzitter en leider van het Bossche D66 door het -tegen zijn zin-opgelegd standpunt
van het landelijk partijbestuur.
 


De verkiezingsavond in pand Hinthamerstraat 138 [voorheen Vorst].
Rechts D66 Tweede Kamer fractievoorzitter van D66 Alexander Pechtold met de twee Bossche coryfeeën Jan Smit, als nu vertrekkend en Mike van der Geld als diens opvolger.

foto © henk van esch, 19 november 2014.
 
   

Maar Smit streefde naar een coalitie naar links [dus met de PvdA ] om’een goed tegenwicht te kunnen bieden aan het conservatief meerderheidsblok van partijen,’ zoals hij hedenmorgen in een persbericht meedeelt. Smit voegt er aan toe dat hij ‘..in zijn standpunt unaniem werd gesteund door de Bossche fractie.
Bij een keuze met de PvdA zou D66 in de oppositie kunnen belanden. Dat besefte ook zijn partijgenoten die ‘..voor de inhoud en niet voor het pluche kozen.’

Maar een meerderheid van zijn fractie sloot zich alsnog aan bij het landelijk standpunt, wat een aanpassing van Smits strategie zou betekenen.
De tegenover elkaar liggende standpunten is nu voor Jan Smit reden zich terug te trekken als fractievoorzitter en leider van de Bossche D66.
Dus dat betekent ook dat Smit geen deel meer uit maakt van een nieuw te formeren coalitie. Mike van der Geld neemt van hem die rol over.

Smit beraadt zich over zijn rol binnen de lokale politiek…