Concept Coalitieakkoord gereed

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-01-2015 | Gewijzigd op: 13-01-2015
De volgende week gaat formateur Henk van der Linden het deze week tot stand gekomen concept coalitieakkoord doorleiden naar de onderhandelaars van de vijf partijen.  Deze vijf hebben in de  voorbije week in wisselende samenstelling, gewerkt aan de formulering en de redactie van de verschillende thema’s waaruit het coalitieakkoord is opgebouwd. De resultaten daarvan werden steeds aan de formateur teruggekoppeld.

Nadat de onderhandelaars het akkoord hebben doorgenomen, 
volgt dan een bespreking van het concept in een plenair -met alle vijf- formatieberaad.

Nieuwe wethouders
Het is nagenoeg zeker dat de nieuwe coalitie onder aanvoering zal staan van de Tilburgse D66-er Eric Logister, van de fractie die als grootste uit de verkiezingen kwam, vervolgens  Jan Hoskam [VVD], Huib van Olden [CDA] en als nieuwelingen Jos van Son [Rosmalens Belang] en Paul Kagie [Bosch Belang].