Partijen bereiken bestuursakkoord en namen wethouders

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-01-2015 | Gewijzigd op: 16-01-2015
De fracties van D66, Rosmalens Belang, VVD, CDA en Bosch Belang hebben vandaag - vrijdag 16 januari 2015 -overeenstemming bereikt over de inhoud van het bestuursakkoord voor de periode 2015-2018. Er is ook vereenstemming bereikt over de beoogde samenstelling van het nieuwe wethouders team.

Het nieuwe college zal gevormd worden door de volgende beoogd wethouders:
Eric Logister, namens D66
Jos van Son, namens Rosmalens Belang
Jan Hoskam, namens de VVD
Huib van Olden, namens het CDA
Paul Kagie, namens Bosch Belang

Begin volgende week presenteren de partijen het bestuursakkoord.