Nieuw College van B&W

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-01-2015 | Gewijzigd op: 28-01-2015
Dinsdagavond 27 januari 2015 wordt het nieuwe College van B&W voor de komende drie jaar [t/m 2018] operationeel.
De extra raadsvergadering opent met de installatie van de nieuwe wethouders van de 5 coalitiepartijen D66, VVD, CDA, Bosch Belang en Rosmalens Belang.
>>zie verslag van de redacteur van het Brabants Dagblad*onderaanDe 'vijf' nieuwe wethouders, die de stad tot en met 2018 gaan besturen en dinsdagavond
27 januari 2015 worden geïnstalleerd.


foto © paul kriele, 20 januari 2015.

-D66 Eric Logister *Tilburg, 1961. Voorheen raadslid voor D66 in Tilburg. Zelfstandig consultant informatiemangement & strategie.
Portefeuille: Onderwijs, Stedelijke Transformatie, Grondbeleid en Wonen.

Eric Logister

-VVD mr. Jan Hoskam *Den Bosch, 1962.
Portefeuille Financiën, Economie en Duurzaamheid

mr. Jan Hoskam.

-CDA mr. Huib van Olden * Den Haag 1963 Advocaat
Portefeuille Werk en Inkomen,Cultuur, Toerisme en Erfgoed.

mr. Huib van Olden

-Bosch Belang drs. Paul Kagie *Den Bosch 1954
Stedelijk programmeur Lelystad
Voormalig raadslid voor de PvdA [1994-1996], uitstapje naar Leefbaar 1998- 2004. Portefeuille Zorg.

Lees onderaan 'Bezwaren tegen positie als wethouder van Paul Kagie'*.

drs.Paul Kagie.

-Rosmalens Belang Jos van Son *Rosmalen,1953
Portefeuille: Dorpen en wijken, Verkeer & Voer en Sport

Jos van Son

-Burgemeester Ton Rombouts *Waspik, 1951, sedert 1996 burgemeester van Den Bosch. Voorzitter Gemeenteraad.

Ton Rombouts, die in
ieder geval tot eind 2016 aanblijft 
als burgemeester
van Den Bosch
.

Om twee redenen is het  twijfelachtig of Rombouts eind 2016 opstapt.  Er is een goede reden om aan te blijven binnen een bestuur dat er dan pas twee jaar 'zit'. De tweede reden is dat Rombouts kampt met een pensioenbreuk, opgelopen in zijn leeftijdsjaren van 25 tot 28. Het ligt voor de hand dat hij die breuk teniet wil doen door tot en met 2018 aan te blijven.

Bezwaren tegen positie van Paul Kagie akls wethouder
Het Brabants Dagblad meldt in de editie van woensdag 28 januari 2015 dat er op het eind van de vergadering bezwaren rezen tegen de positie als wethouder van Paul Kagie.  Door zijn nogal tumulvolle optreden en een fraude met een betaalpas vinden enkele raadsleden hem niet geschikt in een publieke functie.  Je moet van alle smetten vrij zijn, zo klonk de kritiek van het PvdA -raadslid Fouad Kabbouti. 'Een wethouder dient van onbesprokgen gedrag te zijn.' Daar bleef het bij.
De benoeming van Kagie werd gesteund door 28 van de 38 aanwezige raadsleden.
De linkse oppositie had met name kritiek op het 'inhoudsloze''  bestuursakkoord, waar vaak de term 'onderzoeken' in voor komt,' aldus Lisette van der Swaluw. 'Echt iets nieuws vind ik er niet in terug,' zei raadslid Ufuk Kahya [Groen Links].
Ook de nieuw aangetreden wethouder Eric Logister moest het ontgelden omdat hij alsTilburger nauwelijks bekend is met de stad en dan ook nog de portefeuille 'Ruimtelijke Ordening' krijgt toebedeeld, sprak Judith Hendrickx van de Bossche Groenen.

Terug naar boven