Gemeente: Organisatie beter afstemmen op huidige samenleving

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2015 | Gewijzigd op: 01-10-2015
De gemeente gaat haar organisatie aanpakken en de houding van de ambtenaren verbeteren.
Dat gebeurt via 10 opgaven*, voortkomend uit de nota's 'Van betekenis voor de Toekomst 'en  de nota 'Lokale Overheid'.
Doel is: beter aan te sluiten op een nieuwe samenleving en te streven dat de ambtenaren het stadsbestuur beter gaan ondersteunen. De aanpak volgt o.a. na kritiek van de Rekenkamer.*De tien opgaven zijn gesplitst in vijf inhoudelijke opgaven en vijf opgaven in houding en gedrag van de ambtenaren.

-De 5 inhoudelijke opgaven zijn: positionering vande stad, de economie van de stad, transformatie in het sociaal domein, de informatiesamenleving en de veranderende rol van de gemeentelijke overheid.

-De 5 opgaven die de ambtenaren raken zijn:
externe gerichtheid, de relatie met B&W en de gemeenteraad, meer resultaat gerichte opstelling, service naar én bejegening van de klanten en onderlinge samenwerking en integraliteit. [Integraliteit, aldus staat in het persbericht, moet zijn integriteit].

Het is een voorgenomen besluit: de Groeps OR en de OR van WeenerXL moeten nog  een advies uitbrengen, evenals de commissie Georganiseerd Overleg.

*Na kritiek van de Rekenkamer namen B&W zich in oktober 2014  voor de eigen organisatie aan te pakken [m.n. Realisatie en Beheer], meer/beter te communiceren en te informeren met resp. van de gemeenteraad, en ambtenaren die betrokken zijn bij speciale projecten training te geven.