Bestuurskosten B&W over 2015 lager dan voorgaande jaren

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2016 | Gewijzigd op: 20-04-2016
In een overzicht publiceert de gemeente de kosten die burgemeester en wethouders in hun functie als stadsbestuurders in 2015 hebben gemaakt. Vergelekenbij voorgaande jaren vallen de uitgaven mee***.De wethouders van de huidige coaltie.
vlnr: Paul Kagie, Jan Hoskam, Eric
Logister, Jos van Son en Huib van Olden.

foto © paul kriele, 20 januari 2015/
 

Burgemeester Ton Rombouts springt er –uiteraard- uit met een totaal van € 5.954,- boven uit. Bij de burgemeester zijn de posten het meest aanzienlijk maar lager dan in 2014 toen na commentaar werd voorgenomen soberder te gaan ‘leven’.
Bij alle zes zijn de posten cursussen/ training, congressen en lunches en diners het hoogst.

-Rombouts komt [afgerond] uit op: cursussen € 3.710, congressen: € 1.004 en lunches en diners: € 572. Alle rubrieken* tezamen: € 5.954

-Jan Hoskam op: cursussen € 642, congressen € 1.872 en lunches en diners € 247. Alle rubrieken* tezamen: € 3.011.

-Huib van Olden: cursussen € 00, congressen € 1.554 en lunches en diners € 512. Alle rubrieken* tezamen € 2.384

-Eric Logister : cursussen € 00, congressen € 1.625 en lunches en diners € 00. Alle rubrieken * tezamen: € 1.625.

-Paul Kagie en Jos van Son: Hun uitgaven zijn niet noemenswaardig behalve dan de reiskosten**. Dat blijft onbekend omdat het een post betreft die dus niet per persoon inzichtelijk is gemaakt.

Burgemeester Ton Rombouts heeft ook zijn leven verbeterd / de uitgaven verminderd.

*Onder rubrieken horen ook nog boeken/tijdschriften, kantoorbenodigdheden en contributies, die liggen allemaal onder de € 1.000.


**Een grote totaalpost, die dus niet per persoon is gespecificeerd, is reis-en verblijfkosten [taxi € 28. 985, dienstauto € 80321, en verblijfkosten € 10.076]. Tezamen € 123.313


Vergeleken bij 2013, toen voor het eerst, na een verzoek van D66 de kosten van de bestuurders openbaar werden gemaakt gaf Rombouts nog € 13.000 aan cursussen uit. Vorig jaar slechts € 3.710.
De burgemeester toen [in 2012 € 200 en in 2015 €572. Van Olden had in 2012 nog € 800 aan verteringen staan en in 2015 € 512.
Maar de andere wethouders komen maar aan een gering bedrag, of zelfs € 0 bij Eirc Logister.

*** Nog een opmerking: In 2013 voerde de toenmalige wethouder Ruud Schouten vanGroenLinks voor de post contributies een post op van  € 5.500 en de toen net beginnend  wethouder Jeroen Weyers van de PvdA voor cursussen € 2.300. Dat zijn bedragen die tegenwoordig - bij de wethouders- niet meer 'gehaald' worden.

Terug naar boven