Willem van der Made neemt trapsgewijs afscheid

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-05-2016 | Gewijzigd op: 27-05-2016
Willem van der Made, directeur Stadsontwikkeling en op een na de hoogste in ranglijst van bekende en invloedrijke Bosschenaren [peiling Brabants Dagblad 31 mei 2011*] is momenteel bezig met zijn afscheid, formeel al met  'zijn' diensten. Dat begon al op woensdag 25 mei 2016 in Bastiononder voor de afdeling Erfgoed, BAM en Stadsarchief.

Zie voor loopbaan Willem van der Made  onderaan artikel.

Pensionado met vervolgbaan Willem van der Made...

foto © paul kriele,  25 mei 2016.

Directeur Stadsontwikkeling Willem van der Made blijft na zijn pensioen voor minimaal 2 jaar directeur in de BV Paleiskwartier en commissaris in de BV Haverleij.
De gemeente [B&W] wil dat beide projecten voortvarend worden afgerond met de kennis van deze onderkoning van 's-Hertogenbosch.

Brabants Dagblad verkiezing : D'n Boss van Den Bosch 31 mei 2011.
Rombouts laat Bert Pauli en Van de Made achter zich bij d'n Boss verkiezing 31 mei 2011.
De rij van 'd'n Bosse' van burgemeester via de ambtelijke sector naar de CdK Wim van de Donk.
Ton Nelissen, die diverse bestuursfuncties in de stad bekleedt, vormt weliswaar een uitzondering in dit rijtje..

De onderkoning van Den Bosch. Het is een van de kwalificaties die Bosschenaren hebben bedacht voor Willem van der Made, topambtenaar van de gemeente Den Bosch.
De directeur Stadsontwikkeling is al bijna 40 jaar actief  bij de gemeente. Opvallend dat Van der Made de gemeente altijd trouw bleef.  Daar en daarbuiten wordt hij door vriend en vijand zeer gewaardeerd om zijn grote kwaliteiten en visie. Maar hij is ook omstreden. Zo wordt hem verweten dat hij als topambtenaar veel te veel macht heeft in de stad.
In 2011 eindigde Van der Made als nummer 2 bij D’n Boss van Den Bosch, een onderzoek van het Brabants Dagblad en de Universiteit van Tilburg naar de meest invloedrijke personen in de stad. Alleen burgemeester Ton Rombouts bleef hem voor.
Het is ook opvallend dat Van der Made geen interviews geeft. Gaf, want deze week staat de vertrekkende directeur in het 073magazine.

De media proberen Van der Made, die
nauwelijks interviews geeft, voor een artikel te vangen..


foto © olaf smit , mei 2016

Maar Van der Made zal zich niet als 'de koning' of  de 'topambtenaar' profileren'. ' Samenwerking' is een motto van deze trouwe bestuurder. En dat het Paleiskwartier een succesvol project is geworden komt door  ...  ondernemerschap en onderling vertrouwen,'  aldus de Paleiskwartierdirecteur.

Den Bosch voorop met stationsontwikkeling
Van der Made in een eerder interview [Brabants Dagblad]: ‘Den Bosch stond aan het begin van een grote ontwikkeling. We hadden een redelijk, maar nog niet echt sterke binnenstad. Achter het station lag een sterk verwaarloosd gebied,
bedrijventerrein De Wolfsdonken.
En het station zelf had meer capaciteit nodig. Maar we stonden er op dat moment niet florissant bij. We waren best een arme stad’. Financiële ondersteuning van het Rijk zou goed van pas komen. De status van stedelijk knooppunt kon daarbij helpen. Bovendien introduceerde de Vierde Nota de ‘Intercity-plus’: snelle treinen die alleen de stedelijke knooppunten zouden verbinden. Deze treinen – die er uiteindelijk nooit zijn gekomen – zouden Den Bosch voorbij rijden, maar maakten wel een extra spoor door het station noodzakelijk.

Dat het zo goed loopt, is volgens Van der Made voor een groot deel te danken aan de langdurige betrokkenheid van een aantal mensen op sleutelposities. Niet alleen hijzelf, maar ook de afgevaardigden van de private partners zijn er al vanaf het begin bij. Dat geldt ook voor Shyam Khandekar, die het stedenbouwkundige ontwerp maakte en sindsdien de supervisie over het ontwerp voert. ‘Omdat al die mensen zo lang meedraaien, is het hun plan geworden. Iedereen is het gaan omarmen.’
Gezamenlijk maakten zij de stap van het kleinere La Gare naar het hele Paleiskwartier. Ging La Gare nog kavel voor kavel, in het Paleiskwartier gingen de gemeente, VolkerWessels en de NICB een volledige publiek-private samenwerking aan. De Stichting Pensioenfonds Stork sloot zich aan. ‘

In een terublik zegt  Willem van der Made te zien'.. waar het in het Paleiskwartier niet goed zit. Andere mensen valt dat gelukkig niet zo op. Het gebied wordt intensief gebruikt. Dat vraagt om intensief onderhoud. Al er iets kapot gaat, moet dat snel worden venieuwd.  Door de bebouwingsdichtheid ontstaat hier een hoogstedelijke sfeer. 

Steden zijn de places to be, cultureel en economisch. Dus we moeten blijven investeren in de stad. Niet in de val trappen van tevredenheid: we hebben het goed zo, dus we hoeven geen risico’s meer te accepteren. Natuurlijk heeft Nederland uitwassen meegemaakt in de vastgoedsector. Die behoren bestraft te worden. Maar mensen die het goed doen, mag het ondernemen niet onmogelijk gemaakt worden. Dat geldt ook voor een stedelijke overheid.’

Loopbaanoverzicht Willem van der Made - Directeur Stadsontwikkeling


Willem van der Made * Breda, 20 decemebr 1950.

Loopbaanontwikkelingen:
1 september 1980 Aangesteld in vaste dienst der gemeente ‘s-Hertogenbosch als hoofd afdeling Grondzaken

September 1984 Benoemd tot Adjunct Directeur sector III

27 maart 1987 – 1 januari 1989 Opnieuw benoemd tot Adjunct-Directeur van de sector Ruimtelijke Planning

1 februari 1989 Benoemd tot Directeur van de sector Ruimtelijke Planning (later Stadsontwikkeling genoemd) en wordt daarmee lid van het Ambtelijk Management Team

1 januari 1993 Als Directeur Stadsontwikkeling benoemd tot commissaris van de N.V. BIM

1 december 2000 Benoemd tot tweede loco-secretaris

Voormalig werkgevers:
01-11-1973 tot 01-01-1975 Technische Hogeschool Delft
01-01-1975 tot 01-09-1980 Gemeente ’s-Gravenhage
functie: plv. hoofd afdeling Gronduitgifte en exploitatie-berekeningen bij de dienst voor de Volkshuisvesting, afdeling Grondzaken

Ambtsjubilea:
1 november 1998 25 jaar in overheidsdienst
1 september 2005 25 jaar in gemeentedienst
1 november 2013 40 jaar in overheidsdienst

Studiereizen Heijmans Projectontwikkeling:
23 juni t/m 2 juli 1994 Studiereis naar Florida
17 juni t/m 19 juni 1996 Studiereis naar Loden
29 juni t/m 3 juli 1998 Studiereis naar Lyon, Montpellier, Toulouse en St. Etienne

Studiereizen Volker Wessels en Stevin:
1999 Studiereis architectuur naar Californië

Opleidingen:
1971 – 1975 Technische Hogeschool Delft - Geodetisch Ingenieur
1969 – 1971 Hogere Burgerschool (HBS-b)

Overige activiteiten:
Lid van maatschappelijk bureau van D66 - landelijke werkgroep VH/R.O.

Nevenfuncties:
1993 N.V. Bossche Investeringsmaatschappij (B.I.M.) (vervallen)

1998 Commissaris Haverleij B.V.

1998 Lid directie B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier

2003 Lid raad van advies Stichting Promotiebaksteen (vervallen)

2011 Willemspoort B.V.
Terug naar boven