Bronzen stadspenning voor dir. Stadsontwikkeling Willem van der Made

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-06-2016 | Gewijzigd op: 27-06-2016
Op donderdag 23 juni 2016 heeft burgemeester Ton Rombouts in de voormalige Statenzaal van Het Noordbrabants Museum, tijdens een besloten afscheidsbijeenkomst, Willem van der Made, directeur Stadsontwikkeling, onderscheiden met de bronzen stadspenning.
In superlatieven sprak burgemeester Ton Rombouts in de voormalige Statenzaal voor een publiek van hogere ambtenaren collegae en oud-collegae [ook uit andere steden], oud- wethouders Willem van der Made die deze maand met pensioen gaat toe. Op de eerste rij zaten  partner en kinderen.

>>Het event werd opgezet en begeleid door Artishock Events &  Communicatie, die ook de eindredactie van het Glossy over Van der Made in handen had. *  zie onderaan dit artikel. Maison van den Boer verzorgde de catering en Het Noordbrabants Museum fungeerde als gastheer.
Burgemeester Ton Rombouts overhandigt aan de directeur Stadsontwikeling Willem van der Made
de oorkonde behorend bij de bronzen stadspenning
.

foto © paul kriele,  23 juni 2016.

Voor cv van Willem van der Made, zie bastion oranje :
Artikel de verdiensten van Van der Made, dd.26 mei 2016:
En het artikel Van der Made in Nieuwscafé van 7 juni 2016: De man van de twee petten en zijn verdiensten.

Rombouts [fragmentarisch geciteerd]:
' De langst zittende directeur Stadsontwikkeling die het onmogelijke voor mogelijk heeft gehouden. Dat gaat toch gebeuren,' sprak Rombouts ondermeer als variant op ' Wethouders komen en wethouders gaan.  
Het gaat niet om kwantiteit, maar veel belangrijker is wat je gepresteerd hebt, wat er in jouw -om zo te zeggen- regeerperidoe tot stand is gekomen. Jij ,Willem woont in een dorp, maar je bent een echt stadsmens. Je hebt je hele leven gewijd aan de stedelijke ontwikkeling van Den Bosch met grote ambitie, grenzeloze toewijding en een mateloze energie.'


BrabantsVastgoed affaire

' Dertig jaar geleden verkeerde de stad in een crisis. De stad was naar binnen gekeerd.De BVG-affaire heeft onnodig veel negatieve energie van onze gemeente gevergd. Het hing als een molensteen om de nek van het bestuur en de hogere ambtenaren.
Ons werd- door Jac. Stienstra -arglist verweten. Het zal je maar gezegd worden. De oplossing was een miljoenenrekening. Maar dat leidde een nieuwe fase voor Den Bosch in, die je achteraf mag betitelen met een bloeiperiode. Mede gestuurd door de verkoop van het Energiebedrijf.
In die jaren wist de stad zich te herplaatsen mede dankzij -wijlen- de gemeentesecretaris Peter Lansbergen en de in de zaal aanwezige wethouder Hans Dona.
Toen Den Bosch door het kabinet niet tot een van de elf stedelijke knooppunten werd aangewezen, zeiden de toenmalige bestuurders [Dona en consorten..] : '  We gaan het zelf doen!' Dat zit ook in de genen van Willem van der Made.
De stad begon aan een nieuw station, nieuwe brandweerkazerne, stadshartontwikkeling, Binnendieze restauratie en de vestingwerken. Er vond een kanteling plaats van een ingedommelde provinciehoofdstad naar een stad die meetelde.'


Het gezin Van der Made. Willem met naast zich partner Riekje  Bosch en de kinderen van Willem.
De voormalige Statenzaal.

foto's © paul kriele,  23 juni 2016.

Vervolg toespraak Rombouts:

Je hebt in jouw tijd een schaalsprong en een kwaliteitssprong gemaakt. Ook de kleine initiatieven in de wijken heb je weten te plaatsen mede door partijen aan elkaar te binden rondom bijv. bouwprojecten. Dank voor je werklust en vasthoudendheid. Je hebt ook wel eens op andermans tenen gestaan.

Rombouts vervolgt: ' Ook bestuurders en ambtenaren mogen wel eens nee zeggen. Je hield altijd de kwalitet voor ogen. Daardoor botste het wel eens met de wethouders en de bouwwereld. 'On the end' was de gemeenteraad voor jou de baas'.
Aan de kinderen: ' Wees trots op deze vader, hij is een man met veel ambitie, lef en een zakelijk inzicht , een gedreven stedenbouwkundige, een gerespecteerd onderhandelaar.'
n
Uit officieel persbericht:
-Van der Made heeft inhoud gegeven aan de ondernemende overheid, waarbij heldere visies, betrokkenheid en actieve participatie (‘er middenin gaan zitten’) de kwaliteit van uiteenlopende projecten sterk heeft beïnvloed. Voorbeelden hiervan zijn bedrijventerrein Pettelaar Park en de Brabanthallen.
-Van der Made is pionier op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling. Onder zijn leiding is de gemeente joint ventures aangegaan met marktpartijen, waarbij toegewerkt is naar de grootschalige transformatie van stedelijke gebieden.
Paleiskwartier, Haverleij en Pettelaarpark zijn ontwikkelingen geweest die zonder deze aanpak niet of veel later van de grond zouden zijn gekomen. Hij verbond ook kleine initiatieven waar mogelijk tot een bredere ontwikkeling waarbij wonen, bedrijvigheid, openbare ruimte, groen, verkeer, monumenten en leefbaarheid werden geïntegreerd. Van der Made ijverde er dan, meestal met succes, voor dat andere partijen zoals corporaties, ontwikkelaars en ander overheden, in zo’n brede ontwikkeling meegingen.
Onder meer de woongebieden Boschveld, Barten Noord en het Kanaalpark zijn daar voorbeelden van.

Toespraak burgemeester Ton Rombouts.

foto © paul kriele,  23 juni 2016.

-Van der Made is – met vasthoudendheid en veeleisendheid - bepalend geweest voor aansprekende kwaliteitsimpulsen binnen onze stedelijke ontwikkeling. Geen concessies doen, altijd sterk gefocust op de lange termijn. Paleisbrug, Randweg, de herinrichting van Parade en Casinotuin en de ontwikkelingen van de dorpen Empel en Engelen zijn voorbeelden van de kwaliteitsimpulsen, met name rond omvang, gedifferentieerdheid en hoogwaardigheid.
Daarbij stond Van der Made vooral een zakelijk beleid voor. Zuinig, met een sterke financiële betrokkenheid van derden. Onderhandelingen werden scherp gevoerd, wat heeft betekend dat in ’s-Hertogenbosch veel ontwikkelingsprojecten tot stand hebben kunnen komen.
Het beschikbare geld – dat veelal ook bij overheden en andere partijen werd gehaald – werd kritisch, en derhalve ten volle benut. Van der Made bleek ook ambitieus.
Zijn visie op stedelijke ontwikkelingen was altijd gedurfd. Integrale ontwikkelingen als Paleiskwartier en het stationsgebied – als één van de meest geslaagde transformatiegebieden van ons land -, de Haverleij, maar ook Spark zijn voorbeelden. Hij nam de verantwoordelijkheid om de risico’s van gedurfde projecten om te zetten in beheerste stappen naar het bereiken van de ambitieuze doelen.

Als directeur en persoonlijk werd er ziel en zaligheid in gelegd. Zijn benoemingen tot commissaris van de N.V. BIM, commissaris van de Haverleij B.V., directielid B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier en Willemspoort B.V. getuigen van die persoonlijke betrokkenheid. Bij deze projecten speelde Van der Made een initiërende, leidende en trekkende rol.

Stadsbesturen, gemeenteraden en de gemeentelijke organisatie hebben de stad een breed gedragen en toonaangevende schaalsprong en kwaliteitsimpuls gegeven. Daarbij is de ambtelijke inzet en visie van Van der Made van enorme betekenis geweest.

Met een smoesje  ' nog een klusje te klaren' en
' er is een leiding gesprongen..'  werd Van der Made net tegen het einde door twee ' bouwvakkers'  weggelokt  uit de zaal en kon de receptie op het terras in de museumtuin beginnen
.

foto  © paul kriele, 23 juni 2016.


De Glossy rond Wilem vander Made
Ton Rombouts, collegae en oud-wethouders,  schreven hun herrinering of anekdote er in op gericht op Willem van der Made. Ook de twee
dochters, Katrijn en Saartje en zoon Gertjan gaven
aan dit magazine onder
leiding van Jan Buitink, hun bijdrage aan.

Creatieve inbreng het directielid Stadontwikkeling /strateeg Jules Goris
Detail van de pagina's van Jules Goris.
Niet zo  vreemd omdat Goris zoon
is van een eigenaar van een Heerlense  herenkledingzaak.
Van der Made wordt  er aan de hand van
enkele kledingaspecten origineel neergezet.


Terug naar boven