Ontslag door burgemeester Rombouts aangekondigd

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-12-2016 | Gewijzigd op: 17-03-2017
Burgemeester Rombouts heeft dinsdagavond 13 december 2016 in de laatste raadsvergadering van 2016  zijn ontslag aangekondigd. De burgemeester heeft aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, door tussenkomst van de Commissaris van de Koning, gevraagd hem per 1 oktober 2017 ontslag te verlenen.Burgemeester Ton Rombouts eerste burger van 's-Hertogenbosch vanaf 1 september 1996 tot en met 30 september 2017
.

foto © paul kriele, 27 maart 2013.

Rombouts is dit jaar 65 geworden en het afgelopen weekend is het Jeroen Bosch Jaar feestelijk afgesloten. Voor hem een mooi moment om zijn terugtreden aan te kondigen. Bovendien tijdig vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, zodat zijn opvolger ingewerkt kan zijn vóór het aantreden van een nieuw college. De heer Rombouts is sinds 1 september 1996 burgemeester van ’s-Hertogenbosch.

Korte toelichting
In zijn toelichting aan de gemeenteraad sprak burgemeester Ton Rombouts ondermeer de volgende woorden: “Het ambt, dat ik de afgelopen 20 jaar met ongelofelijk veel plezier heb mogen vervullen. Ik heb het echt als een groot voorrecht beschouwd deze stad en haar inwoners gedurende zovele jaren te hebben mogen dienen.

Dankbaar ben ik bovenal voor het vertrouwen dat ik van opeenvolgende gemeenteraden in al deze jaren heb mogen ervaren. Dit was, is en zal altijd blijven de baan van mijn leven. Den Bosch mijn stad.
Ik zal mij tot 1 oktober 2017 samen met de gemeenteraad, de wethouders en de ambtelijke organisatie, voor honderd procent blijven inzetten voor onze Hertogstad en haar burgers’.

Ton Rombouts is op 2 juli1951 in Waspik geboren
De zoon van een gemeenteambtenaar studeerde na het gymnasium Bestuurskunde aan de Universiteit van Nijmegen en vervolgens aan de universiteit Twente. Na de post als [toen jongste] burgemeester in Wouw [1979-1989] volgde Boxtel [1989-1992] en na een tussentijdse functie als directeur Provinciaal overleg kwam in 1996 de benoeming voor Den Bosch.
Rombouts was [nu 20 jaar geleden] de laatste, die nog door het kabinet werd benoemd. Voortaan gaan de sollicitaties naar de CdK. Die stelt daaruit zelf een lijst van tien kandidaten op. Die lijst gaat naar de gemeenteraad die daaruit drie kandidaten voordragen. Maar uiteindelijk benoemt de Kroon de burgemeester.