Bestuurscentrum: Presentatie concept-profielschets nieuwe burgemeester

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-03-2017 | Gewijzigd op: 21-03-2017

Maandagvond 20 maart 2017 werd in de raadszaal van het Bestuurscentrum aan de leden van de raadswerkgroep door de voorzitter van de vertrouwenscommissie Mike van der Geld de concept profielschets voor een opvolger van Ton Rombouts gepresenteerd.

In de voorbij maanden is er een procedure gevolgd van inspraak via pers, gemeentesite, social media en straatinterviews die meehielpen met de enquetes.
Ook de werkgroep heeft gesprekken gevoerd met de politie, BZW, wethoudors, gemeentesecretaris, de veiligheidsregio Noord-Oost Brabant en de stichting AgriFood.

De respons op de enquête was groot, zegt Mike van der Geld:  56% via Digipanel, 25% van de vragenlijst op internet, 16% uit straatinterviews en slechts 3% met het opsturen van de papieren vragenlijst. 7.085 mensen vulden de enquête in. In Eindhoven was dat - eerder -slechts 3.219.
 

Voorstel profielschets en utikomsten enquête zijn te zien op www.s-hertogenbosch.nl/nieuweburgemeester 

De voorzitter van  de
vertrouwenscommissie Mike van der Gel
d.

foto © paul kriele,
 20 maart  2017. 
..................................................................................


De eigenschappen van een nieuwe burgemeester die de fractievoorzitters voor ogen hebben zijn:
-weet tegenstellingen te verkleinen
-gaat gemakkelijk met allerlei mensen om en begeeft zich onder de inwoners van de stad, de wijken en de dorpen 
-weet ondernemers en investeerders en creatieve mensen te interesseren voor de stad.
-punt 6 ziet zijn /haar functie als een roepeing en niet als een springplank
 
De uitslag uit de burgerij  komt overeen met die van de fractievoorzitters Maar 'Boven de partijen staan' en 'een vrouw' staken toch wel  boven de andere eigenschappen uit. 
-betrokkenheid  bij de stad,  de inwoners en de ondernemers
-gaat gemakkelijk met allerlei mensen om 
-kan verschillende mensen en belangen combineren en is op zoek naar gemeenschappelijke doelen 
-weet tegenstellingen te verkleinen
-heeft een frisse blik voor nieuwe ideeën

Ook kwam naast kwaliteit, een vooruitstrevende blik  en een breed internationaal netwerk ook het aspect vrouw ter sprake. Maar voor dat m/v zoals we dat min of meer met een knipoog hebben meegenomen wil niet zeggen dat nu alle mannen worden weggepoetst, zegt Mike van der Geld op vragen na afloop in de raadszaal.

Procedure die verder leidt naar de benoeming:

De concept-profielschets, die op 3 april wordt vastgesteld, gaat op 4 april naar de CdK Wim van de Donk. Daar geven de fractievoorzitters, die alle sollicitatiebrieven hebben doorgelezen, aan de CdK een toelichting.
Op 11 april wordt de vacature opengesteld. Dat betekent een advertentie in de Staatscourant. Maar  Van der Geld zegt dat ook social media en free publicity bij de werving worden betrokken.

Na een  termijn van 3 à 4 weken volgt op 11 jiuli 2017 een besloten raadsvergadering waar de leden over de aanbeveling,, voortgekomen uit het onderhoud met de CdK, hun stem uit brengen De uitslag is twee kandidaten.
De raadsleden zijn gehouden aan geheimhouding wat betreft de tweede afgevallen kandidaat. 
Op 11 oktober 2017 wordt de nieuwe burgemeester benoemd. 

Bericht van 17 maart 2017: Presentatie onderzoek en concept-profielschets nieuwe burgemeester.
Burgemeester Rombouts stopt op 1 oktober 2017 als burgemeester.van 's-Hertogenbosch. Daarom is de gemeente op zoek naar een nieuwe burgemeester. Een raadswerkgroep is de afgelopen weken bezig geweest met het opstellen van een profielschets. Om een goede profielschets te maken, heeft de raad ook bij inwoners opgehaald wat zij belangrijk vinden. Zij konden meedoen met een enquête.

Mike van der Geld, fractieleider D66,
voorzitter van de raadswerkgroep
rond de nieuwe burgemeester.
.....................................................................................
 

 De uitkomsten van de enquête zijn bekend, en er ligt een concept-profielschets. Beide worden maandag 20 maart 2017 gepresenteerd. Dat gebeurt tijdens een informatieavond. Mike van der Geld, voorzitter van de raadswerkgroep, leidt de avond.

Op 3 april 2017  stelt de gemeenteraad de profielschets vast. Op 4 april 2017 wordt deze in de zogenaamde ‘profielschetsvergadering’ aan de Commissaris van de Koning aangeboden.Terug naar boven