In rechtszaak burgemeesterslek: werkstraffen opgelegd ipv geldboete

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-11-2019 | Gewijzigd op: 04-11-2019
Update van onderstaand bericht van 21 oktober 2019  Geen geldbedag maar werkstraf  voor oud-wethouder Jos vanSon en raadslid S jef van Creij.

De uitspraak in de zaak van de burgemesterslek van 2017 komt tde rechter tot  60 uur werkstraf p[inkl. 30- uur voorwaardelijk[ voor raadslid Gewoon -geDreven Sjef van Creij en 40 uur werkstraf voor oud-wethouder Rosmalens Belang Jos van Son.  De reden van de zwaardere  straffen komt doordat beide heren de vertrouwelijkheid van de benoemingsrocedure hebben geschonden. 

Bericht van  maandag 21 oktober 2019 In rechtszaak €1.000 geëist
In de rechtszaak inzake de burgemeesterslek in 2017  door twee leden van de vertrouwenscommissie, werd maandagmorgen 21 oktober 2019 tegen Sjef van Creij € 1.000 geëist. De straf is zo laag omdat de vertrouwensbreuk door Sjef van Creij en oude wethouder Jos van Son zich twee jaar geleden afspeelde. Van Creij zou de naam van de kandidaat die op de eerste plaats stond, Jan Hamming, aan Van Son hebben doorgespeeld. Andere getuigen meldden dat  alleen nog de politieke signatuur van de kandidaat werd gemeld, waaruit deze collegae raadsleden hun conclusie trokken  [Hamming had zich teruggetrokken] en de naam van Jack Mikkers op straat kwam te liggen. Vanmiddag staat Jos van Son voor de rechter, zo meldt Patrick Huisman van Dtv. 

Maandagavond 21 oktober 2019 zijn in Dtv Nieuws de eerste reacties op de rechtszaak te vernemen.

vanvcrij Rechtszaak over lek burgemeestersbenoeming
Sjef vanCreij, raadslid en ook lid
van de vertrouwenscommissie en
als zondanig verdacht is lek rond de burgemeestersbenoeming van 2017.

 

Maandag 21 oktober 2019 verschijnen oud wethouder Jos van Sons en mede-lid van de vertrouwenscommissie Sjef van Crey  voor de Bossche rechtbank in de zaak ‘burgemeesterslek’ van 2017. Toen wist journalist Jos van de Ven, dankzij uitlatingen van Van Crey te melden dat niet Jan Hamming, de eerste kandidaat meer was door zijn keuze voor Zaandam, maar Jack Mikkers, toenmalig burgemeester van Veldhoven, die op de voordracht van de vertrouwenscommissie tweedes stond.
Het Rosmalens raadslid Sjef van Creij zou in zijn garage iets over de kleur van de aanstaande burgemeester hebben los gelaten, waardoor het bij  drie collega-raadsleden duidelijk was wie dan die persoon moest zijn. Ook staat Jos van Son vandaag terecht maar ok welke specifieke aantijging over de schending van de geheimhoudingsplicht is  niet bekend.
Redacteur Jos van de Ven van het Brabants Dagblad komt niet ter zititng. Doordat het OM de telefoongesprekken van de journalist afluisterde en daarop wilde betrekken bij haar onderzoek, heeft zij de bescherming van de journalistieke bron geschonden. Hierdoor is die specifieke verdenking rond de Jos van der Ven komen te vervallen.

Nu moet het nog maar bewezen worden of Van Creij connectie had met de betreffende raadsleden en of het OM veel waarde hecht aan de conclusie die deze hebben getrokken, dat Mikkers de nieuwe burgemeester wordt.
's  Middags werd ook tegen Jos van Son een boete van € 1.000 geëist.   De oud-wethouder van Rosmalens Belang zou de naam Hamming aan zijn collegae wethouders hebben doorverteld. Die naam had Van Son van Sjef van Creij gehoord.

 Bericht van 12 juli 2017 Lek uit vertrouwenscommissie aanleiding tot rechercheonderzoek 
Het is al vaker gebeurd dat vanuit College of gemeenteraad –dit keer vanuit de vertrouwenscommissie- iemand naar de pers lekt. Dit keer gaat het om alle feiten over de procedure en de hele serie namen van de kandidaten en uiteindelijk de naam van de nieuwe burgemeester. 

Het Brabants Dagblad wist hierdoor woensdag 12 juli 2017 het verhaal achter de schermen van A-Z te publiceren, nog voordat de naam van Jack Mikkers als nieuwe  burgemeester -dinsdag 11 juli 2017- bekend zou worden gemaakt.
 
Politici  staan verbaasd over die berichtgeving. Daarmee heeft iemand uit de gemeenteraad of uit het College van B&W een strafbaar feit gepleegd, zeggen ingewijden. En dat is dan aanleiding het Openbaar Ministerie in te schakelen of de recherche een onderzoek te doen instellen.
 
De vinger gaat uit naar twee personen in het stadsbestuur die er een handje van hadden/hebben om zaken vroegtijdig naar buiten te brengen en -'ondanks geheimhouding - feiten en namen die als ‘vertrouwelijk'  zijn gekwalificeerd, aan de pers door te geven.  
'Het wordt als een ernstige overtreding/zelfs een strafbaar feit van een bestuurder gezien. Er kan niet aan worden voorbij gegaan zonder een onderzoek in te stellen,' meldt een anonieme bron.

De provincie , die de burgemeestersbenoeming regisseert en begeleidt is als eerste aan bod om actie te nemen. 'Maar, zegt woordvoerder Arnoud Reijen namens de Commissaris van de Koning, 'op deze vorm van speculaties geven wij geen commentaar'. 

Overigens wil ook geen enkeleBossche  politicus reageren op het artikel van het Brabants Dagblad. 

Rombouts zegt gesprek op Radio 1 af.
Burgemeester Ton Rombouts zegde een interview [hedenmorgen 12 juli 2017- met hem voor Radio 1 af. Daar zou ook de plaatsvervangend hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, Joris Roes, te gast zijn. Onderwerp was de ontwikkeling mbt de sollicitatieprocedure van het burgemeestersambt in Den Bosch. Uiteraard was het artikel met anonieme bronnen onderwerp van dat gesprek. Daar had Rombouts blijkbaar geen zin in.

 


Terug naar boven