Knillis vraagt om clementie verdachten in lek burgemeestervoordracht

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-10-2019 | Gewijzigd op: 14-10-2019
De raadsgroep Knillis heeft zaterdagmiddag 12 oktober 2019  een handtekeningeactie uitgevoerd om medestanders te winnen clementie voor Jos van Son en Sjef van Creij te verkrijgen in de kwestie lek bij de voordracht burgemeestersbenoeming uit 2017. Het streven is, zegt secrteraris Toon Rekkers, 500 handtekeningen te verzamelen. De actie wordt gevoerd in Rosmalen omdat beide politici daar woonachtig zijn. 
Knillis wil de handtekeningen dinsdag 21 oktober 2019, als de rechtzaak dient - aanbieden bij de rechtbank. 
Knillissecretaris zegt na afloop dat er,  zo blijkt tenminste uit zijn verslag, meer discussies waren dan handtekeningen...[ 23 stuks].
 
.. ......................
Oud-wethouder Jos van Son.
foto © paul kriele,  20 januari 2015.
 
Raadslid Sjef van Crey
van gewoon-geDREVEN 

Bericht van 29 augustus 2017 Wethouder Jos van Son en raadslid  Sjef van Crey verdacht van lek burgemeestersvoordracht

De bekende Rosmalenaar* en fractieleider van de eenmansfractie gewoon-geDREVEN, Sjef van Creij is dinsdagmorgen 29 augustus 2017 door de Rijksrecherche aangehouden als verdachte in de lek die was opgetreden in de vertrouwenscommissie bij de burgemeestersbenoeming. De 55-jarige Van Creij is fractieleider van de eenmansfractie van 'gewoon -geDREVEN 'en dientengevolge ook lid van de vertrouwenscommissie.

Van Creij verblijft in afzondering, tenminste: hij mag geen kontakten met derden onderhouden. Zijn voorgeleiding aan de rechtercommissaris moet dan wel binnen drie dagen plaats vinden.
Zijn vrouw Wilma zei tegen een redacteur van het Brabants Dagblad van niets te weten en het onmogelijk te  vinden dat haar man heeft gelekt. Maar Van Creij is de enige die aan het signalement van het Openbaar Ministerie in combinatie met de lijst van leden van de vertrouwenscommissie beantwoordt. 

VanCreij een bekende Rosmalense persoonlijkheid
Van Creij was in Rosmalen ondermerer prins Carnaval en directeur van garagebedrijf van  Creij. Aanvankelijk [vanaf 2006] in de Bossche gemeenteraad] was hij lid van Rosmalens Belang. maar probeerde [2014] over te gaan naar het CDA wat hem bijna zijn positie binnen Rosmalens Belang kostte. Twee jaar later [2016] stapt hij alsnog zelf uit de partij en begint de eenmansfractie gewoon-geDREVEN.Daardoor kwam hij in de vertrouwenscommissie te zitten. Maar gezien Van Creij de enige is met 55 jaar viel hij bij het Brabants Dagblad op als degene die op dinsdagmorgen 29 augustus 2017 door de recherche, als verdachte in het lekken uit de vertrouwenscommissie van zijn bed werd gelicht...
 
  Sjef van Creij,
Rosmalenaaar en fractieleider van gewoon-ge-DREVEN verdacht
van lekken uit de vertrouwenscommissie
.
 

Door het lek wist het Brabants Dagblad vroegtijdig alle namen en feiten die in de procedure  van de vertrouwenscommissie rond de burgemeestersverkiezing zijn gepasseerd te onthullen.

Op verzoek van de CdK Wim van de Donk die eerst nog sprak van suggesties werd alsnog een onderzoek ingesteld. 
Dat deed daaropvolgend ook de Rijksrecherche -op verzoek van Openbaar Ministerie en het Rijk - omdat het hier om een misdrijf gaat. Zie artikel dd. 14 juli 2017 Onderzoek Rijksrecherche  Zie ook artikel  van 12 juli 2017  Lek uit vertrouwensommissie aanleiding tot rechercheonderzoek.

Terug naar boven