Bestuurscentrum: Installatie nieuwe burgemeester Jack Mikkers

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-10-2017 | Gewijzigd op: 12-10-2017
Woensdagavond 11 oktober 2017 werd in de raadszaal de nieuwe burgemeester Jack Mikkers, als opvolger van Ton Rombouts, geïnstalleerd.  Dat gebeurde uiteraard na diverse toespraken en in aanwezigheid van ondermeer oud- commissaris der Koningin Frank Houben en echtgenote en ook de huidige Commissaris der Koning Wim van de Donk, die met Mikkers de benoemingsacte ondertekende,  waarop loco burgmeester Jan Hoskam de nieuw benoemde burgemeester de ambstketen om hing.  

Ceremoniemeester was kabinetchef Jan de Wit en de nestor van de raad, Paul van der Krabben leidde als plaatvervangend voorzitter van de gemeenteraad de gasten door het programma van deze historische installatie van de nieuw burgemeester Jack Mikkers.De nieuwe lokake omroep Dtv zond de bijzondere raadsvergadering rechtstreeks uit. 

-Boven: Het officieel moment van de
ondertekening van de benoemingsacte
door CdK Wim van de Donk en door Jack Mikkers.

-Rechts: Het omhangen van
de ambtsketen door loco-burgemeester Jan Hoskam.


foto's © paul kriele, 11 oktober 2017.
..........................................................................................................

In zijn welkom noemde de nestor van de raad en de vice-voorzitter van de gemeenteraad Paul van der Krabben onder meer de beide commissarissen en ook bisschop Gerard de Korte die met zijn hulpbisschop Rob  Mutsaerts aanwezig was.
Ook een groot aantal burgemeesters uit Noord-Oost Brabant onder leiding van de voorzitter van de Burgemeesterskring NO-Brabant Karel van Soest waren  present.

De sperkers deze avond met CdK Wim van de Donk De stadschroniqueur Eric Alink.

foto's © paul kriele,11 oktober 2017.
De voorzitter van de burgemeesters krinhg NO-Brabant Karel van Soest, burgemeestser van Boxmeer. Loco-burgemeester voor slechts elf dagen Jan Hoskam.
 
De nestor van de gemeenteraad bood namens de raad aan Jack Mikkers een nieuwe voorzittershamer aan die gemaakt is door de  kunstenaar van 'De Uil', Paul van Dongen en o.a. de beeltenis van de Draak toont. 

Toespraak loco-burgemeester Jan Hoskam
In zijn toespraak versprak Jan Hoskam, die nogal op een reeks feiten terugviel, zich toen hij zei dat achter elke burgemeestr een vrouw staat.  Dat klonk weinig emancipatoir in de richting van de homo-burgemeesters Jan Franssen [Zwolle en later commissaris der Koningin in Zuid-Holland] en Onno Hoes [Maastricht]. Hoskam verontschuldigde zich met 'a slip of the memory'.

Toespraak Mike van der Geld, voorzitter van de vertrouwenscommissie.
Wijselijk maar ook tegen de feestelijke situatie beoordeeld, ging Mike van der Geld als voorzitter van de vertrouwenscommissie niet in op de lek rond de burgemeestersbenoeming, van welk lek raadslid Sjef van Creij wordt verdacht en welk verhaal gepubliceerd werd in het Brabants Dagblad.

Van der Geld: 'We zijn met ons werk één jaar bezig geweest. Het voelt nog als de dag van gisteren.' Daarmee duidend op het lek.. maar srpeker gebruikte het woord niet. 'In het Engels hebben ze daar voor "'The elefant in the room..'. Dat laat ik dus zo netjes staan.' [Daarmee wordt bedoeld op dit moment een bepaald probleem niet te willen aanroeren..] 

Van der Geld beklemtoonde de positieve eigenschappen van Mikkers en noemde feitelijk geen enkele negatieve: Maar ze sluiten wel aan bij de door de meerderheid  van de burgers ingediende 'profielschets'. 
Van der Geld: 'De eigenschappen: Betrokken, de omgang met mensen en een ambassadeur. Maar over het ras:Je bent geen vrouw en je staat boven de partijen en je bent sociaal bindend, makkelijk in de omgang. Je nmam in het eerste gesprek met de commissie het voortouw en begon zelfs met: Zullen we en kopje koffie nemen.?  Dat bepaalde de sfeer!

Je stelde de situatie in de stad vast: oud tegen nieuw en klassiek tegen modern.Dat is de splijtzwam in onze gemenete. We dienen als één team op te trekken. Daar is veel aandacht voor nodig, zei je. 
Je bent ontzettend benaderdbaar. In de samenwerking ben je een visionair en een ondernemend persoon.

Het begrip ondermijning [het samengaan van /in de onder- met de bovenwereld] .Je kent Den Bosch. Ik verwacht hevige vuren waar je voor komt te staan. 
Innovatie
Jouw betoog was inspirerend en innovatief bevlogen. Je bent een fan of House of cards'*. Je thema's in nde omgang met burgers en bestuurders; introduceren, informeren en ontmoeten. Daarmee hopend op versterking.We raaklten lopende het gesprek steeds enthousiaster.

*'House of cards' is een Amerikaanse tv-serie op Netflix met daarin centraal een genadeloze en ambtieuse politicus.. 

 -Links boven: Afgestudeerde studenten
van de Koningstheateracademie Eva Willems,
Teun Beurskens en de tekstschrijver
Bart Jakobs [niet op de foto].
 
-Links Jack Mikkers in zijn rede die hij
besloot met:'Ik ben ontzettend enthousiast.
Ik heb erg naar deze avond uitgekeken'.

-Boven de rij met de hoofdpersonen van
de avond. Rechts de plaatsvervangend
kabinetchef van de provincie Dani
ëlle Kienjet.
Links, naast Jack en Astrid Mikkers, de 
gemeentsecretaris Irma Woestenberg.
 

foto's © paul kriele, 11 oktober 2017.

Toespraak Jack Mikkers
Jack Mikkers haalden een historisch moment terug toen hij onder het tijdperk van Frank Houben als commissaris had gesolliciteerd  naar de burgemeesterspost in Son en Breugel. 'Maar daar wilden ze me niet. Ik was daar tweede keus.'  Waarop in de zaal een veelzeggend [steunend] applaus en geklop op tafels klonk.. 
Dat gebeurde nadat commissaris Wim van de Donk had uitgehaald  naar 'de krant' Daarin refereerde Van de Donk naar de lek met feiten en namen van kandidaten onder meer ook van burgemeesters die gesolliciteerd hadden en waarover het Brabants Dagblad op de dag van de benoeming vroegtijdig had gepubliceerd..
Van de Donk over die lek: 'De manier van publiciteit in het Brabants Dagblad vind ik volstrekt onjuist.  Om daarin ook te schrijven 'Het is Den Bosch maar.. '. , Alsof ik dat tegen een klagend -over de kandidaten- raadslid en zou hebben gezegd. Dat artikel bevatte flagrante nonsens en stond vol onwaarheden.'

In zijn toespraak loofde Mikkers zijn voorganger Ton Rombouts  die '..veel  voor de stad heeft betekend en met zijn beleid de [economische]  crisissen heeft doorstaan en overwonnen en stad in de vaart der volken vooruit heeft gestuwd met onder meer een universiteit. 'Het zal niet meevalen om in jouw spooren te treden. Maar ik weet dat je mij en Marijke met adviezen en raad zal steunen als ik er om vraag'.
Mikkers had al een stadswandeling en de vorige week een boottocht op de Binnendieze gemaakt, met een chagrijnige bootgids.. 'De man wist niet wie hij aan boord had. Overigens herkende niemand mij nog op straat..
De nieuwe bestuurder uit Veldhoven en eerder uit Maasdriel,  gaf ook een karakteristiek van de Bosschenaar. Maar die kwam er alles bij elkaar wel positief uit. '
Den Bosch was een paar jaar achtereen een gastvrjie stad. En al staat de stad er goed voor, er is geen reden om achterover te gaan hangen. Het is belangrijk dat we op zoek gaan naar alle wensen en meningen van de Bosschenaar. Maar we moeten ons wel aanpassen aan  de gasten!  Daar is inventiviteit voor nodig  en een meedenken met de ontwikkelingen en daar voor open staan.

Veiligheid voorop .Bij 'problemen'.  noende Mikkers specifiek de drugslabs en de intimidaties jegens ambtenaren en raadsleden. 'Een van de topprioriteiten is de aanpak van de ondermijning [de vermenging van de onder-en de bovenwereld]. We dienen de samenleving veilig te maken en te houden'.

Ik kom snel wonen in 's-Hertogenbosch, zei Mkkers tussendoor. En ook: 'Dat rouwrandje aan de Tramkade mag best een tandje meer'.
Mikkers beloofde met de fracties binnenkort en volgend jaar- na de verkiezingen- met alle raadsleden Den Bosch te gaan verkennen.
Paul van der Krabben antwoordde: 'U heeft de lat hoog gelegd, maar we gaan dat met elkaar delen.'


Cadeaus voor de nikeuw benoemde burgemeester: een vulpen die de nestor Paiul van der  Krabben Jack Mikkers aanbood, een voorzittershamer van de raadsleden en een vaas van Cor Unum aangeboden door Mike van der Geld
namens de vertrouwenscommissie.


 

Receptie rond en ontmoeting met burgemeester Jack Mikkers
-Boven: Binnenkomst van het echtpaar Jack
en Astrid Mikkers- Baggermans in de stadhuishal.

-Rechts boven: In de stadhuishal werd na afloop
een proost uitgebracht op de
nieuw benoemde burgemeester Jack Mikkers.

-Rechts: De [ex-]commissarissen der Koning [in] Frank
en Monique Houben-van Lanschot en Wim  van
de Donk met het echtpaar Ton en Marijke Rombouts.

 
In de stadhuishal was een spiritueel [glaasje pro secco]
en muzikaal onthaal voor de burgemeester. Tot slot werden de genodigden voor een borrel  en
een ontmoeting met het burgemeestersechtpaar 
naar de Oranjegalerij uitgenodigd. 
De Koninklijke Harmonie olv Sjef Ipskamp
bracht een korte serenade aan
burgemeester Jack Mikkers en zijn  vrouw Astrid. 

foto's © paul kriele, 11 oktober 2017.


Terug naar boven