Nieuwjaarstoespraak gemeentesecretaris Irma Woestenberg

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-01-2018 | Gewijzigd op: 08-01-2018
 Gemeentesecretaris Irma Woestenberg begon maandagmiddag 8 januari 2018 haar toespraak tot de gemeentelijke organisatie met:

' Als ik terug kijk op 2017, dan stel ik vast dat dit Roze Jaar het thema diversiteit ook op de agenda van onze eigen organisatie heeft gezet. In juni hadden we een prachtige bijeenkomst waarin onze eigen medewerkers mij een pamflet aanboden met aanbevelingen voor een breed inclusie- en diversiteitsbeleid. Binnen onze organisatie willen we een veilige werkomgeving bieden waarin verschillen tussen mensen er mogen zijn én erkend worden. En waarin de meerwaarde van een divers personeelsbeleid wordt gezien en beleefd'.

   ......................................
 
 

Gemeentesecretaris Irma Woenstenberg
sprak op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente in TheateradParade met name over de informatiesamenleving
waarin we terecht zijn gekomen.Ook bij deze
digitalisering. dient service aan de klant voorop te staan.


foto © paul kriele, 6 maart 2012.
.............................................................................................................Woestenberg vervolgde:
'We kijken terug op een jaar met mooie resultaten. Ook al heeft de collegeperiode kort geduurd  er is veel bereikt dit afgelopen jaar. Het was in politiek opzicht een roerig jaar e we krijgen vast en zeker weer een onstuimig jaar, met de verkiezingen in het vooruitzicht. Maar ‘de winkel’ blijft open'.


Ambtelijk vakmanschap.
'In het programma ‘Buitengewoon Bosch’ hebben we met succes aandacht besteed aan houding en gedrag. We laten de vijf thema’s dan ook niet los! In de organisatie blijven verbeteracties lopen.


De komende 2 jaar is er extra aandacht aan de informatiesamenleving: Digitalisering, big data, robotisering, algoritmes gaan sneller en steeds dieper doordringen in de maatschappij. Ook in ons werk.

En… digitalisering is niet het feestje van de collega’s van SIM en ICT. Ieder van ons heeft er mee te maken. Stel jezelf eens de vraag: wat kan digitalisering betekenen voor mijn taak?  Bij alle afdelingen speelt digitalisering een rol. We moeten zorgen dat digitalisering en de informatiesamenleving een verantwoordelijkheid worden van ons allemaal. 

In dit proces digitalisering moeten we zorgen dat dit écht aansluit bij de bewoners. Geen sites en taal en vorm die voor óns handig zijn, maar toepassingen die voor onze bewoners en bedrijven gemakkelijk  en begrijpelijk zijn.

Als voorbeeld noemde Woestenberg:  gegevens digitaal klaar zetten voor de burger. Bijv. in het sociale domein. Dat doen we al voor de klanten van WeenerXL.

Maar niet iedereen kan mee in de digitale wereld. We moeten er voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen digitaal vaardig worden en dat we mensen persoonlijk begeleiden, als de digitale vaardigheid  er niet in zit. Dat hoort bij onze service en bejegening. 

Het bestuur ondervindt, als geen ander, invloed van de mediacratie. Framen, foutjes die viraal gaan op Twitter, reaguurders: daar kan het bestuur knap last van hebben. Wij leveren niet alleen inhoud en dienstverlening, maar moeten ook nadenken over communicatie en beleving.   
Tot slot, ons vijfde thema: Integraliteit en samenwerking. Willen digitalisering optimaler benutten, dan hebben we ook meer samenwerking nodig. We willen er naar toe dat iedereen de gegevens uit zijn werk zó opslaat dat collega’s, andere overheden én bewoners daar ook gebruik van kunnen maken. De Omgevingswet gaat er van uit dat wij dat gaan realiseren.


Zien we het als een bedreiging, of pakken we het proactief?  Ik vind die keuze nogal duidelijk: dit moeten we pro actief doen!

Laten we deze opgave op de Bossche wijze doen: samen, opgewekt en resultaatgericht.

Ik wens jullie een mooi 2018'.Terug naar boven