Vervolging van oud wethouder Jos van Son en raadslid Sjef van Creij

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-04-2018 | Gewijzigd op: 27-04-2018
Oud-wethouder Jos van Son en raadslid Sjef van Creij worden alsnog door het Openbaar Ministerie vervolgd vanwege het schenden van hun ambtsgeheim. Die stap sloeg, zowel bij het stadsbestuur als bij beider families in als een bom. Dat meldt het Brabants Dagblad dd. 26042018.Van Creij wordt expliciet beschuldigd van het lekken uit de vertrouwenscommissie aan Jos van Son [geen lid vertrouwenscommissie], die de informatie zou hebben doorgespeeld aan anderen, onder wie een journalist van het Brabants Dagblad. Van Creij dacht dat dit gerucht '..een stille dood zou sterven..'
Op 12 juli 2017 deed Commissaris van de Koning Wim van de Donk aangifte van schending van de geheimhoudingsplicht in de burgemeestersprocedure nadat het BD op diezelfde dag over die lek had gepubliceerd. Daarop stelde de rijksrecherche  een onderzoek in.
In de komende maanden wordt bekend wanneer de twee verdachten zich voor de rechtbank moeten komen verantwoorden. 

Oud -wethouder voor Rosmales Belang
Jos van Son en raadslid Sjef van Creij.
Raadslid Sjef vanCreij van gewoon-geDreven.

foto's © henk van esch 
en paul kriele, 20 januari 2015 [boven].