Installatie nieuwe wethouders in Bestuurscentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-06-2018 | Gewijzigd op: 06-06-2018

Installatie nieuwe wethouders
Vanavond woensdag 6 juni 2018/19.00 uur worden in het Bestuurscentrum de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Het zijn Jan Hoskam [VVD], Mike van der Geld [D66], Ufuk Kâyha [GroenLinks], Hiib van Olden [CDA] en Roy Geers [Rosmalens Belang]. 
Voorafgaand aan de installatie bespreekt de gemeenteraad het bestuursakkoord 2018-2022.

Bericht van 28 mei 2018  Presentatie bestuursakkoord door nieuwe wethouders
 In LAB.073 aan de oude rijksweg in Orthen, ooit een PNEM schakelstation met bijgebouwen. heeft de nieuwe coalitie maandagmiddag 28 mei 2018 haar Bestuursakkoord voor periode 2018-2022 gepresenteerd. Tevens werden de vijf –deels nieuwe- wethouders middels een interview door Theo Verbruggen  voorgesteld en hun  beleidspunten van hun portefeuilles uitgelicht. De drie slogans uit het Bestuursakkoord zijn : #samen, #duurzaam en #vernieuwend 

vlnr. gemeentesecretaris Irma Woestenberg, burgemeester
Jack Mikkers, en de 
wethouders Huib van Olden [CDA],  Ufuk K
âhya [GroenLinks], Jan Hoskam [VVD], Roy Geers [Rosmalens Belang]
en Mike van der Geld [D66
].

foto © paul kriele,
28 mei 2018.
.........................................................

Theo Verbruggen begon met de opmerking aan de formateur Han Looijen dat het bestuursakkoord wat vaag van inhoud is en ook dat het geen cijfers bevat.  Looijen: ‘Klopt, het is een akkoord op hoofdlijnen om de discussie met de raad open te houden want de realiteit  verandert voortdurend. Dat gebeurt dus ook met de wereld’. 

Formateur Han
Looijen. ge
ïnterviewd
door Theo Verbruggen.foto © paul kriele, 28 mei 2018.
................................................................................

Jan Hoskam keert terug met de voor hem bekende en ook hem vertrouwde portefeuilles: onder meer Economie, Financiën en ICT [Data Science].

Hoskam: 'De stad heeft bij onze rondgang laten merken dat de mensen tevreden zijn. Dus waarom zouden wij de zaak op de schop gooien?' Er komt dan ook geen lastenverhoging noch voor burgers noch voor bedrijven. 
En wat ICT betreft:  de stad telt 100.000 arbeidsplaatsen waarvan 10.000 in de ICT. Dus we zijn een behoorlijk sterke ICT-stad. Grasso wordt straks ook nog een hot spot op dat gebied. Die positie trekt bedrijven aan,’ aldus Hoskam in zijn toelichting en daarboven op: ‘Kijk, en Financiën en Economie, als je dat leuk vindt en je hebt er aanleg voor  dan is het makkelijk die portefeuilles te houden’.

Theo Verbruggen interviewt wethouder Jan Hoskam
van onder meer Financiën en Economische Zaken en ICT.foto © paul kriele, 28 mei 2018
.......................................................................................................................
 


De nieuwe wethouders Ufük Kahya [Groen Links], Mike van der Geld [D66] en Roy Geers [Rosmalens Belang]. Zowel Mike van der Geld als Roy Geers en Ufuk Kâyha zegden hun baan op en gaan zich geheel aan het wethouderschap wijden.

De aller jongste wethouder Mike van der Geld en openlijk homseksueel, gaat onder meer Duurzaamheid, Leefomgeving, Cultuur [maar niet het theater], Klimaat, Energie, Openbare Ruimte, Citymarketing [inkl. toerisme] en hij is projectwethouder Spoorzone.

Mike van der Geld van D66.


foto © paul kriele, 28 mei 2018.


........................................................................................................................

Van der Geld antwoordt op vragen van Verbruggen dat het een college  is met zes mannen en er geen enkele vrouw in het College zit: ‘….  dat we de wethoudersverdeling per partij hebben bekeken en men vrij was te solliciteren.’

Wat Onderwijsportefeuille betreft reageert Van der Geld, dat het streven is dat  meer te doen aansluiten op de arbeidsmarkt.

De Tramkade? 'Daar willen het gebied bruisend houden en meer vergroenen. Dat gebied moet een culturele hot spot worden,' aldus de nieuwe wethouder van D66

De Bieb, Muzerije en Babel zetten hun werk en functie voort in de bestaande locaties met één centrale makkelijk toegankelijke voorziening. Dus dat betekent dus meer samenwerken. 
Nog een idee uit het akkoord dat Verbruggen er uit licht is dat er in de parken meer bankjes en stoelen gaan komen. Van der Geld: 'Dat is een leuk idee..’

En wat Cultuur betreft: ‘We zijn de Cultuurstad van het Zuiden. ‘Moet dat groter?' vraagt de interviewer, ’Dat zou tekort doen aan wat we al hebben’. En het theater? Daar is al zo’n groot dossier van opgebouwd, dat maakt Van Olden af’. 

Ufuk Kâhya van GroenLinks.
foto © paul kriele, 28 mei 2018.


....................................................................
 

De 30-jarige wethouder van GroenLinks Ufuk Kâhya, ook nieuw, heeft onder meer Duurzame Mobiliteit, Welzijn, Talentontiwkkeling Jeugdonderwijs, Internationale Betrekkingen, Positieve Gezondheid onder zich. Om dat laatste op te pakken, zegt Kâhya dat we uitgaan, niet  van beperkingen, maar van wat de mens kan. Dat is gaat dus gepaard met een mentaliteitsverandering.’ Op de opmerking dat het Akkoord vaag is, zegt Kâhya dat veel punten terug komen bij de collegae-wethouders.

Wanneer de interviewer naar meer concrete voorbeelden vraagt noemt Kâhya als hij 'Talentontwikkeling noemt, vernieuwend onderwijs [..].

En wat betreft Duurzaamheid en Milieu? GroenLinks gaat inzake mobiliteit streven naar meer elektrisch rijden. Ook bij de bevoorrading van de winkeliers/bedrijven willen we dat – emissieloos rijden- versneld realiseren. En die binnenstadsring met 30 km rijbanen gaan we versneld uitvoeren, zodat er sneller een autoluwe binnenstad ontstaat. Ook de Onderwijsboulevard wordt een 30 km zone.

Ufuk Kâhya is in Den Bosch de eerste allochtone wethouder. Daar is hij als geboren Bosschenaar best trots op. Maar  die trots voelt hij nog meer als hij door de Kruiskamp komt en de reacties hoort! Maar Kâhya zegt: ’Ik ben veel meer dan een allochtoon.’ 

Wethouder Huib van Olden van het CDA.


foto © paul kriele, 28 mei 2018.

.............................................................................

CDA-er Huib van Olden gaat Erfgoed, Werk en Inkomen, Zorg, Personeel [gemeente], Sport en Theater [op 3 juli de behandeling van een nieuw theater voor € 55 ..] ‘doen’.
Als antwoord op Verbruggens opmerking of hij de vier jaar vol maakt..?, zegt Van Olden: ‘Ik heb een flexkontrakt getekend en kan met één maand opzeggen..’.Dat Van Olden die in zijn kontakten met de wijken en buurten  weinig van Zorg heeft laten merken, leidt bij Verbruggen tot vragen hoe die Zorgportefeuille werkelijk is verdeeld. Van Olden: ‘Naast Werk en Inkomen doe ik GGD, de Zorg  en de WMO en Ufük Kahya: Welzijn en de Jeugd- en Ouderenzorg'. 

Het heikel onderwerp ‘zwembad in West’, waarover de coalitie is gevallen: '...Dat heeft geen prioriteit. Daar gaan we met de omliggende gemeenten over praten,' reageert Van Olden.

Nogmaals keert het Sint Jansmuseum terug, een aspect passend bij een CDA-wethouder. Van Olden, die zich er eerder volmondig achter schaarde, zegt nu ook in die lijn: ’De bouwloods is een deel van de Bossche cultuur. Het is ook een belangrijke trekpleister voor de stad. Maar de gemeente is niet de baas van de kerk.
Zo zien we er ook veel in om de Wonderlijke Klim te herhalen: of via de steiger, of via een andere weg. Het is een manier om het onderhoud van de Sint Jan te kunnen bekostigen en het is een toeristische attractie.’ 

Roy Geers wethouder namens Rosmalens Belang.

............................................................................................................
 

Nieuw Collegelid de Rosmalenaar en ZZP-er, Roy Geers, de ondernemer met een eigen bureau [toepassing van bouwregels], die zijn baan voor dit wethouderschap eind van de week opzegt, maar ook dankzij die baan veel ervaring heeft opgedaan wat hem bij zijn werk als full time wethouder met de portefeuille Ruimtelijke Ordening en Bouw van pas kan komen. Daarnaast zitten er Participatie, Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijk Vastgoed, Bestuursraden en Bestuurlijke dienstverlening in zijn portefeuille.

Een van de vraagstukken is de woningbouw waarvoor de stad een tekort aan bouwterreinen heeft. Geers: ‘Dat is een dubbele opgave, meer woningen bouwen en de opgave van verduurzaming. Maar bijv. hoogbouw [ook in de binnenstad..]  is niet de enige oplossing. Het is diverser,’ zegt Geers ‘Er zijn opties van inbouw binnen bestaande locaties, het ombouwen van leegstaande kantoren, bijv. langs de A59, of bouwen op de Kop van ’t Zand, op Meerendonk en in de Spoorzone. 

Maar ook speelt de noodzakelijke doorstroming om jongeren aan huisvesting te helpen. Ouderen die te royaal of te goedkoop wonen zullen moeten verhuizen, of woningen bouwen specifiek voor junioren  in  bestaande wijken,  of tijdelijke woningen bouwen. Waar we ook mee aan de slag gaan is ‘gasloze’ huizen bouwen en bestaande huizen over doen schakelen van gas naar bijv. elektra'.  

Burgemeester Jack Mikkers.

.....................................................................................................................................

Tot slot kwam burgemeester Jack Mikkers aan het woord;

Op de opmerking dat het akkoord wat vaag is zonder cijfers reageert Mikkers: ‘Het is een product van de secretaris samen met de burgemeester en de vijf wethouders gemaakt, waar je ook met de samenleving rekening dient te houden. Je kunt het niet voor vier jaar vast leggen.  Bij die samenstelling let je  meer op de intrinsieke waarde en de mogelijkheid om impulsen te –kunnen- geven.’

Dan wil Mikkers de tijden van de horeca en de winkels meer liberaliseren/vrijgeven. Mikkers:‘Maar dat is een proces. Je laat dat eerst onderzoeken of er draagvlak voor bestaat, de burgers spelen er een rol in mee en het is ook een zaak van de Openbare Orde,’ aldus de eerste burger die daarnaast ook onder meer: Veiligheid en Coördinatie binnenstad in zijn portefeuille heeft.

Na deze presentatie was er nog een moment  voor de fotografen de – nieuwe - wethouders samen met burgmeester Jack Mikkers en  gemeentesecretaris Irma Woestenberg op de plaat vast te leggen.Terug naar boven