Nevenfuncties leden College van B&W

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-07-2018 | Gewijzigd op: 19-07-2018
 Aan de gemeenteraad is  voorgelegd [brief dd.16 070218] het overzicht nevenfuncties van de leden van het College van B&W.

  Burgemeester Jack Mikkers
foto © paul kriele, 11 oktober 2017.
.......................................................... 

Zo heeft burgmeester Jack Mikkers  een achttal nevenfuncties die  voortkomen uit zijn functie als burgemeester, onder meer plv. regio burgemeester Politie regio Oost-Brabant en voorzitter algemeen bestuur Stadsgwest en voorzitter bestuur Veiligheidsregio Brabant Noord. Dan ook nog lid van de Brabantse Dag en lid Raad van toezicht Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security en als nieuw voorzitter Raad van Toezicht Expertisecentrum Veiligheid AVANS. Aan geen van zijn bijbanen verdient Mikkers wat. 

CDA-wethouder Huib van Olden.

foto © paul kriele, 20 januari 2015.
..................................................................................
 
 

Ook wethouder Huib van Olden heeft zo een aantal nevenfuncties uit hoofde van zijn ambt. Onder meer: [als nieuw] lid van de VNG commissie College van Arbeidszaken, voorzitter regionaal werkbedrijf NO-Brabant, 
voorzitter Arbeidsmarktregio Agri Food Capital Werkt !, voorzitter Kamer Inclusieve Arbeid, secretaris bestuur van European Federation of Fortifies Sites, stichting Sport Support en voorzitter bestuur SBCM, A&O Fonds SW. Aan geen van zijn bijbanen verdient Van Olden wat.

De wethouders Mike van der Geld [D66] en Ufuk Kâhya [Groen Links] hebben slechts één nevenfunctie. Van der Geld resp. lid bestuur Cultuurprijs Heineken Brouwerij  en Kâhya Associate director Humanity in Action [eindigt dit jaar]. 

De wethouders Jan Hoskam [VVD] en Roy Geers [Rosmalens Belang] hebben geen nevenfunctie.