Geen integriteitsonderzoek naar wethouder Roy Geers

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-08-2019 | Gewijzigd op: 19-05-2020

Links raadslid van 50 Plus Adriana Hernandez. Rechts Wethouder Roy Geers van Rosmalens Belang.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inzake de bebouwing binnen het project Brugstraat  43 in  Vinkel is er geen sprake van belangenverstrengeling. Dat is de conclusie die na onderzoek is getrokken en in het antwoord van burgemeester Jack Mikkers wordt toegelicht [ brief 'Verzoek 50 Plus' aan gemeenteraad  dd. 29082019].
Burgemeester Jack Mikkers:  Er is maximaal ingezet  op het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling.
Aanleiding voor die twijfel was het verzoek van raadslid Hernandez van 50 Plus die om een onderzoek vroeg naar de rol van wethouder Roy Geers  bij dat project  op het voormalig partycenter Dorsvlegel.
Mikkers baseert zich mede op het feit dat Geers  het dossier van dat project en zijn rol daarin aan het College van B&W aan de orde heeft gesteld. Het besluit van B&W was dat Geers dat dossier niet hoefde over te dragen.
Raadslid Hernandez deelt de conclusie van het gedane onderzoek.