Live uitzending gemeenteraad op 12 mei 2020

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-05-2020 | Gewijzigd op: 11-05-2020

Op dinsdag 12 mei 2020 [vanaf 19.00 uur] vergadert de gemeenteraad. Vanwege de corona maatregelen kan hier geen publiek bij aanwezig zijn. De vergadering is live te volgen via het  YouTube kanaal van de gemeente en de gemeentelijke  website. U kunt de vergadering ook achteraf bekijken.
Agendapunten
De gemeenteraad beslist over o.a. horeca, de Gestelse buurt,  aanpassing en bestemming  Groot Tuighuis en gebouwen Reinier van Arkel en voorstel  Pieter Paul Slikker over de coronagelden.
Overige agendapunten
4.A Raadsinformatiebrief Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2019 Open/Sluit I.
4.A Raadsinformatiebrief Digitalisering parkeren, stand van zaken Open/Sluit I.
4.A Raadsinformatiebrief Experimenteren in de bijstand met bijverdienen Open/Sluit
4.A Raadsinformatiebrief Harmonisatie Hulp bij Huishouden en Huishoudelijke Hulp Toeslag Open/Sluit
4.A Raadsinformatiebrief Jaarverslag Leerplicht en RMC 2018-2019 Open/Sluit
4.A Raadsinformatiebrief Liquiditeitsproblemen van stichting Dierentehuis 's-Hertogenbosch e.o. Open/Sluit
4.A Raadsinformatiebrief Omgevingsvisie; Participatieplan 1e en 2e tranche Gebiedsvisies Open/Sluit
4.A Raadsinformatiebrief Ontwerpbestemmingsplan Heer en Beekstraat 3 Open/Sluit
4.A Raadsinformatiebrief Ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Raadhuisstraat 15-19 Open/Sluit
4.A Raadsinformatiebrief Ontwerpbestemmingsplan Kruisstraat 52 te Rosmalen Open/Sluit
4.A Raadsinformatiebrief Stand van zaken Zuid-Willemspark Open/Sluit
4.A Raadsinformatiebrief Uitstel nieuwe inkoop jeugdhulp, Wmo licht en Wmo zwaar in verband met het coronavirus Open/Sluit

4.B Ingekomen stukken Open/Sluit II VOORSTELLEN WAAROVER GEEN DISCUSSIE MEER WORDT VERWACHT
5. Ruimtelijke onderbouwing Carnavalsloods Nuland Open/Sluit III VOORSTELLEN WAAROVER NOG DISCUSSIE WORDT VERWACHT

III.6 Buurtvisie Gestelse buurt Open/Sluit
III.7 Horecavisie ’s-Hertogenbosch ’gastvrij ontmoeten, daar werken we samen aan’ Open/Sluit
II.8 Huisvesting afdeling Erfgoed in Groot Tuighuis, vrijspelen Bloemenkamp voor herontwikkeling Open/Sluit IV MOTIES VREEMD - BESPROKEN IN COMMISSIES
IV. 9 Motie vreemd aan de orde van de dag Nu snel een Bossche inclusieagenda Open/Sluit
IV.10 Motie vreemd aan de orde van de dag Lobby coronalasten buiten de begroting Open/Sluit
IV.11 Motie vreemd aan de orde van de dag Welstand in het Omgevingsplan; de burger meer aan zet!

V MOTIES VREEMD - NIET BESPROKEN IN COMMISSIES V.12 Motie vreemd aan de orde van de dag - Heel 2020 geen precariobelasting heffen
V.13 Motie vreemd aan de orde van de dag Oproep vluchtelingenkinderen  
V.14 Motie vreemd aan de orde van de dag Bevries de huren! (nog te agenderen door de raad)

Terug naar boven