Neutrale raadsvoorzitter Mikkers boos om aanhoudende kritiek politiek

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-05-2020 | Gewijzigd op: 15-05-2020

Uodate van onderstaand  bericht van 13 mei 2020 Mikkers boos op politiek 
Het BD meldt op 14052020 dat 4.000 inwoners ondersteuning hebben gevraagd bij de gemeente en bij de corporaties Zayaz en BrabantWonen. Onder hen 1.200 aanvragen die na acht weken nog geen geld van de gemeente hebben ontvangen... .. !


Neutrale raadsvoorzitter boos om aanhoudende kritiek van politiek
Het werd een rommeltje de raadsvergadering van dinsdagavond 12 mei 2020.

De roep om snel tot een steunpakket te komen voor ondernemers die de zomer niet zullen halen, stond centraal. . Dat zgn. pakket wordt volgende week dinsdag 19 mei 2020 ter beslissing aan de raadsleden aangeboden. En de partijen..? Groen Links en D66 willen daar geen raadsvoorstel voor, omdat dan de keuzes en besluiten door ’de politiek‘ gedaan worden. Die houden hun mond dicht uit angst commentaar van de anderen te krijgen.

Mikkers raakte door die kritiek geïrriteerd ook al is hij de neutrale voorzitter. Maar het blijft wel zoals het was..Waar Den Bosch weken over doet, zijn intussen Breda en Eindhoven de stad al voor gegaan.. Burgemeester Mikkers zei niets concreets over steun aan de noodlijdende ondernemers uit hoewel hem geregeld om een visie/scenario werd gevraagd.Ook bleef het College vaag wat er al concreet is toegezegd. De boel werd er niet duidelijker op, zeker niet met de terughoudendheid in de uitlating van Jan Hoskam '..dat er gesprekken lopen.... '.

Ook ligt er een 'Zwarte Piet' bij de horeca
Maar er ligt ook en zwarte piet bij de horeca. De stad is verdeeld wat die tak van ‘sport‘ betreft. Terwijl steden als Eindhoven, Breda, Tilburg en Nijmegen gezamenlijk optrekken en met oplossingen komen spelen de tegenstellingen/ gebrek aan samenwerking tussen bijv. De Korenbrugstraat met de Parade de ondernemers parten.

In het Centrum Management, dat diezelfde dinsdagmorgen bijeen kwam, zijn ideeën geopperd en voorstellen gedaan. Zo heeft Paul Kagie fractieleider van Leefbaar 's-Hertogenbosch** het idee geopperd om bijv. de horeca van de Orthenstraat e.o. een terras op de Citadel te laten exploiteren, die van de Parade gaat naar de Limietlaan om daar, zoals tijdens het WK handboogschieten, een terras aan de stadsgracht in te richten, de Uilenburg /Korenbrugstraat krijgt het grasveld op de Stationsweg toe gewezen.
‘Het gaat er om,’ aldus Jan Hoskam dat de Bossche binnenstad groter is dan wij als Bosschenaren vinden. Een uitwijken naar park of Citadel is meer naderbij dan over het algemeen Bosschenaren inschatten. Dat zag je wel bij het WK Handboogschieten’.

Gemeente moet nu faciliteiten leveren
Den Bosch moet zorgen dat het ook de komende zomer nog steeds een Gastvrije stad is waar wat te beleven valt.. In dat verband van evenementen komt er nog wat uit de toverdoos van Mikkers. Hier en daar klonk al: ‘Den Bosch terras stad’. Het zou een sterke promotiekreet kunnen worden voor een of ander naderend evenement...
** Winkelstraten maken plaats voor terrassen
Op de idee van Paul Kagie sluit dat van José Schoormans van de Blb aan, die oppert om de drie grote winkelstraten inclusief de St.Josephstraat af te sluiten  voor het verkeer en daar terrassen op in te richten.

Raadsbrede motie
Na genoeg alle fracties hebben zich in de vergadering achter een motie van Paul Kagie [Leefbaar 's-Hertogenbosch] geschaard,
waarin het gastvrije karakter van de stad als ontmoetingstad nog eens wordt onderstreept, 
waarin nog eens wordt gewezen op het feit dat de binnenstad ruimtelijk ’breder’ is [voor activitieten] dan men over het algemeen inschat,
waarin de creativiteit van betrokkenen bij cultuur, horeca en retail nog eens wordt aangestipt
.
En als finale slotzin: het belang om ondernemers extra te ondersteunen zodat zij kunnen overleven, dat het College door horeca, cultuur en retail voorgestelde activiteiten ondersteunt en faciliteert'. 

Terug naar boven