Verslag COC-debat in Huis73 verkiezingskandidaten

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-03-2022 | Gewijzigd op: 12-03-2022
Verslag van COC-debat in Huis73 van vrijdag 10 maart 2022 over Queergehalte van de Bossche politiek 

In de Pleitzaal van Huis73 voltrok zich een debat over “Regenboog of queerstad ’s-Hertogenbosch.” Initiatiefnemers COC Noordoost-Brabant en Queer-kunstcollectief “Trek Iets Leuks Uit” gingen  in het debat met Bossche politici in gesprek. Doel was te bepalen waar de lokale politiek de komende vier jaar écht het verschil gaat maken voor de LHBTIQA+-gemeenschap. Nagenoeg alle Bossche partijen waren er vertegenwoordigd. muw PVV, Leefbaar,  en FvD
Leerzaam, verbindend en effectief,
Werd er bij de vorige verkiezingen een Regenboog Stembusakkoord gesloten in dit debat werd de deelnemers gevraagd concfeet te maken met welke acties zij zich de komende raadsperiode zouden gaan inzerten voor de LHBTIQA+-gemeenschap.
Uit de discussie met elkaar over negen stellingen kwam het volgende uit voort:  “het beter openstellen van de Bossche cultuurfondsen voor projecten vanuit de LHBTIQA+-gemeenschap” en “meer voorlichting op basis- en middelbaaronderwijs” geven. Daarop volgde een dialoog met elkaar
Van eensgezindheid naar verandering
Kenmerkend voor het debat was de eensgezindheid, waarmee de Bossche politiek zich uitsprak over de stellingen en acties. Dat er veel eensgezindheid in de Bosche pioitiek bestaat  bleek op één uitzondering na, dat zij zich konden vinden in de gepresenteerde stellingen/ acties.
Die eensgezindheid werd omgezet in daadkracht:  Den Bosch meot een transgenderloket inrichten, discriminatie bij sportclubs moet nog meer aangepakt worden en is het terugdringen van sekse-registratie een absoluut aandachtspunt.

Hoe nu verder: Agenda Qleurrijk Den Bosch 2022-2026
De organisatie  concludeerde dat er bij de aanwezige partijen een grote bereidheid bestaat om de komende raadsperiode eendrachtig samen te werken aan een stevige agenda voor de LHBTIQA+-gemeenschap: de agenda Qleurrijk Den Bosch 2022-2026. 

Een uitgebreid verslag van het debat, het overzicht van stellingen en de gemaakte afspraken vind je binnenkort op www.cocnoordoostbrabant.nl. 


Bericht van 7 maart 2022: COC debat  in Huis73 over Queergehalte van Den Bosch

...
Op vrijdagavond 11 maart 2022 [18.00-20.00 uur] gaat COC en Queer-kunst-collectief ‘Trek iets leuks’ aan in Huis73 in gesprek met fractieleiders en/of verkiezingskandidaten van  de politieke partijen. Aan dat debat met COC afgevaardigden en leden van ’Trek iets Leuks’ nemen deel:D66 [Mike van der Geld], De Bossche Groenen [Eef van Opdorp], VVD [Eddie Altenburg-Collin], SP [Bram Roovers], Groen Links [Hessel Bos] en Rosmalens Belang [Johan Kouwenberg].
Het thema is:  ‘Queer of Regenboogstad ’s-Hertogenbosch’. Het COC stelt als uitgangspunt van het debat afspraken maken waar de gemeentelijke politiek de aankomende vier jaar het verschil gaat maken voor de LHBTIQ-ers in de stad. Dat is een vervolg op het vier jaar gelden gesloten Regenboog Stembusakkoord.
Aanmelden via info@cocnoordoostbrabant.nl

Terug naar boven