Stadspenning voor vertrekkende wethouders Van Olden en Hoskam

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-05-2022 | Gewijzigd op: 02-06-2022
Van wethouder Jan Hoskam werd al afscheid genomen en Huib van Olden volgt nog op 9 juni 2022.

In een volle raadszaal met alle raadsleden op een na sprak burgemeester Jack Mikkers beiden toe voorafgaand aan de eerste raadsvergadering van het nieuwe college, waarin ook de nieuwe wethouders werden geïnstalleerd.
De voltallige* gemeenteraad op dinsdag 31 mei 2022 geeft een applaus aan de vertrekkende wethouders Huib van Olden  [CDA] en Jan Hoskam [VVD]. foto © paul kriele, 31 mei 2022.
*Alleen Paul van de Krabben was afwezig.

Mikkers begon met na ruim 23 jaar wethouder ervaring en ruim 40 jaar politieke ervaring wordt dit een bijzondere dag in de politieke geschiedenis van de stad.
Tot Huib van Olden, die 12 jaar wethouder was, sprak de burgemeester dat hij de langs zittende wethouder is geweest, die in het begin nog Jan Hoskam als jongste bediende had… 'Van Olden is de bestuurder van de hoofdlagen en met in zijn uitvoering zo simpel mogelijk. Hij heeft een hekel aan bureaucratie. Van Olden heeft gestuurd dat je voor geldzaken bij de Weenergroep moet zijn. Die hebben er het meeste ervaring in. De Weenergroep heeft hij omhoog geholpen Immers zijn motto is ‘Werken is het beste voor mensen’. Dat zat niet altijd mee. Soms had hij met het inperken van de kosten slapeloze nachten. Toen al lagen er plannen voor een vernieuwbouw. En zijn inzet voor de Sport gold voor hem: de betekenis voor de samenleving. Maar vaak had hij op de Van Oldens-wijze al geoefend/getraind. Mikkers noemde handbal en een schietoefening in Vinkel. Want hij wilde dat het eerst zelf oppakken.
Verder somde Mikkers nog op met de kreet ‘Dat was weer Van Olden’, zijn oproep aan het Rijk om het bijstandsbudget niet uit te hollen, toonde hij een lege Bossche bol. Dankzij je contact met koningin Máxima kreeg je hulp bij het oplossen van het schuldenvraagstuk.
Erfgoed blijft in je bloed zitten zoals merkbaar was met het lopen van het tracé van de fusie van het Stadsarchief met de BAM en daaropvolgend de opzet van de centralisatie van ‘ alles’ in de Bethaniëstraat. ‘
Mikkers sloot af met: 'Huib je bent een jurist maar niet in het College. Bij de CAO-onderhandelingen, die je stuurde, daar staat het doel voorop in je kundige benadering’.
Huib van Olden in zijn dankspeech: Van Olden, ludiek als altijd, had zich als CDA-er in het groen gestoken, tenminste een groene stropdas om gedaan, maar de ‘ groene attributen had ie weggelaten.
Van Olden begon met:’ Alle raadsleden en alle collega’s van de ambtelijke organisatie in het stadhuis… dat is een eigen werkelijkheid [..]. Aan Jack Mikkers stel ik mijn motto voor: #samenklussen. Die zijn twee aparte woorden, de kern daarvan, is de werkelijkheid’.
Van een korte opsomming van- waarschijnlijk-hoogtepunten , zoals FC Den Bosch in 2011, de Special Olympics in 2012, de totstandkoming van WeenerXL, de fietsroute en het theater. Van Olden: ’Dat kunnen we alleen samen. Je doet het altijd voor de inwoner en zet soms het electoraal belang niet op de eerste plaats.’
En Van Olden sloot deze redenering af met: ’Wat doen we goed voor de inwoners?’ ‘Ik geef u een tip aan de hand van hoogleraar prof. mr. Max Rood, advocaat en officier van Justitie, die de Tweede Wereldoorlog aan den lijve heeft meegemaakt . Rood zegt dat zijn inzet altijd te maken heeft met het inzetten van de mensen in de samenleving. En zo denk ik ook dat ik daarom zoveel plezier heb beleefd aan die CAO-onderhandelingen’.
Dan stapt Van Olden over naar de actualiteit de functie van de nieuwe raad. En komt met een advies ontleend van Constantein Huygens. ‘Uw raad staat voor een enorme uitdaging: 16 partijen maal zoveel minuten spreektijd. Voor het onderling vertrouwen heb ik een tip. ‘Een kort woord heeft meer kracht dan een lang zwaar bericht’.

Mikkers tot Jan Hoskam
Jan Hoskam werd door de burgemeester uitgetekend als de kleine jongen die met zijn oom al vroeg in het stadhuis kwam. ‘Daar heeft mogelijk al de ambitie voor bestuurder op hem vat gekregen… Het liep later dan ook zo uit. Je kreeg de op een na mooiste kamer in het stadhuis’. En Mikkers tekent verder: ‘Een harde portefeuille, strak in de leer, gedegen. Maar je had nooit geld.. In de zomer zette hij ons al aan de begroting. Dat was smullen. Hij gaf ons in creatief kader te denken.
Je liefde voor dit werk. Daar hebben we van mogen profiteren. En je liefde voor ‘Economie’ met als voorbeelden: het JADS, en de starters in Grasso [Spark] en de Jamfabriek en wat er aan zit te komen: het gehele Innovatiekwartier. Je bent de meest duurzame wethouder.
En wat voor jullie beiden geldt: Jullie hebben iets cruciaals gemeen: de liefde voor de stad. Jullie zijn vooral geïnteresseerd in mensen die het moeilijk hebben. Bij het inspringen in het individu met ons als collega’s in de ambtelijke organisatie’.
En Mikkers besloot met: Jullie hebben een onuitwisbare steen gelegd in de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch.‘

Terugblik/dankwoord Jan Hoskam: de kloof tussen de politiek en de gemeenschap
Jan Hoskam: Jan Hoskam deelde zijn terugblik in vier ‘luiken’ in. Jan sprak over ‘boodschappen’ die hij in de laatste twee weken had gericht tot zijn toehoorders. Te beginnen met: ‘Niet alles kan door de inwoners geconsumeerd worden’. Waarmee hij duidde op een meedenken met de gemeenschap.
-In het tweede luik sprak hij de boodschap trots te zijn op de organisatie die Den Bosch is. Ik herhaal: aan het hoogste orgaan voor de stad.
-Als derde luik: In een commissievergadering hoorde ik: De telefoon wordt nooit opgenomen.’ Jan: ‘Je moet trots zijn op het feit dat je lid bent van een gemeenteraad. Die trots straal je uit naar de inwoners van Den Bosch. Ook zeg ik aan elk van u: Dat je nagaat: Waar ben ik wel van en waar niet? Hier hebben we het over de kloof van de politiek met de gemeenschap. Daar moet je duidelijk over zijn. Onze inwoners vragen niet om proceduregeneuzel en ook niet van elkaar vliegen af te vangen, zoals in de discussie over de verkeersoverlast in de Hinthamerstraat. Toen na drie uur raadsvergadering iemand van de toehoorders naar buiten liep en zei: ‘Ik heb alleen maar geneuzel gehoord’. Reageerde een raadslid: ‘De mensen begrijpen ons niet’. Hoskam daarop: De klant heeft altijd gelijk [..]. Bespreek de consequenties die u neemt.
Tot slot gaf Jan Hoskam enkele adviezen: Aan u als nieuw raadslid geef ik het advies. Ik heb drie perioden meegemaakt. Ik adviseer u pak één onderwerp. Dat geeft duidelijkheid.
Ik vind het jammer dat de raad zijn positie heeft laten versloffen in het krachtenspel tussen het College en de ambtelijke organisatie.’
Hoskam: ’Ik ben bijna elf jaar en elf dagen wethouder.’ Jammer dat dat net niet gaat lukken.’ Maar Hoskam keek wel terug op wat in zijn bestuursperiode is bereikt. De BIM, de St.Jansparkeergarage, de Jamfabriek en het Innovatiekwartier.. ’Dat zijn blijvende structurele veranderingen’, sprak Jan Hoskam.  'Allen bedankt ! ‘
Memorabele personen 
Hoskam 
noemde nog specifiek zijn voorgangers als wethouder: Jan van Oost, Herman Lauxtermann, Bert Pauli, Onno Hoes, Roderick van de Mortel, Wilma van Dartel, [Jan Hoskam] en Ralph Geers.
Ook memoreerde Hoskam de in zijn bestuursperiode overleden collegae raadsleden. 'Dat zijn momenten die me erg hebben  aangedaan,' aldus de wethouder. In die terugblik staan: Rini van de Ven, Gerard Kruiswijk, Hans Kuipers en Louis Neefs.  
De twee vertrekkende  wethouders Huib van Olden [2e v.l. en Jan Hoskam [ 2e v.r.] met hun echtgenotes. foto © paul kriele,  31 mei 2022.
Stadspenning voor beide wethouders
Na deze toespraken volgde de uitreiking van de stadspenning aan Huib van Olden en Jan Hoskam vanwege de excellente wijze waarop zij zich voor de stad hebben ingezet. Daar komt voor deze twee bij dat zij minstens 10 jaar [Jan Hoskam vanaf 2011 en Huib van Olden vanaf 2010] het vertrouwen van de gemeenteraad hebben gekregen. 

Extra raadsvergadering
In dezelfde bijeenkomst [iuitreiking stadspenning en bespreking bestuursaccoord] op dinsdag 31 mei 2022, werden  ook de zes nieuwe wethouders geïnstalleerd. De gemeente stuurde na afloop daar een persbericht over.  
Het nieuwe College voor de bestuursperiode 2022-2026.
vlnr Burgemeester Jack Mikkers, Roy Geers [Rosmalens Belang], Mike van der Geld [D66], Pieter Paul Slikker [PvdA], Marian van der Sloot [CDA], Ralph Geers [VVD en Ufuk Kâhya [Groen Links].


Terug naar boven