Installatie nieuwe wethouders

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-04-2010 | Gewijzigd op: 28-04-2010
Dinsdagavond 27 april 2010 werd in een bijzondere raadsvergadering het Coalitieaccoord gepresenteerd. Maar voor het politiek bestuur was even gewichtig de benoeming en installatie van de 'niéuwe wethouders:  Bert Pauli [VVD], Bart Eigeman [Groen Links],  Rodney Weterings [PvdA], Huib van Olden [CDA]  en Ton van Bussel [Rosmalens Belang].
Op de publieke tribune zaten, behalve enkele omwonenden van het te plannen hostel op Zuid, familieleden van de te installeren wethouders.
Opvallend was dat bij de stemming over de nieuwe wethouders Bart Eigeman van de 38 stemmen er 9 tegen kreeg en Ton van Bussel 2.  Voor Weterings, Van Olden en Pauli waren er geen tegenstemmers. Feitelijk betekent een tegenstem een motie van afkeuring. Maar de stemming was geheim....hoewel zich die afkeurende stemmen na een analyse laten raden.
 
Na de stemming en de installatie worden de 'nieuwe' wethouders vlnr. Bert Pauli [VVD], Ton van Bussel [Rosmalens Belang], Huub van Olden [CDA], Rodney Weterings [PvdA] en Bart Eigeman [Groen Links] gefeliciteerd door familie, raadsleden, relaties en burgemeester Rombouts [r.] . foto's © paul kriele, 27 april 2010.

Echter voordat het zover was werd door elke fractieleider afzonderlijk nog eens zijn/haar aandeel in het coalitieaccoord uiteengezet waarvoor ze ruimschoots de tijd kregen. Daarop werden de fracties door de oppositie bevraagd.

-Het eerste geschut van de oppositie op de coalitiepartijen richtte zich met name op de omslagen,die de coaltiepartijen Groen Links en Rosmalens Belang [die 'slappe knieën' werden verweten] hadden gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld de parkeergarages Hekellaan en GZG-terrein en over het mogelijk instellen van een ultra kort parkeersysteem in de binnenstad.
Groen Links werd ook verweten de portefeuille verkeer aan de VVD te hebben gegeven. 'Hierdoor wordt die VVD wel erg sterk op haar wenken bediend'..  tav verkeer [bereikbaarheid van de binnenstad en de aanleg van twee parkeergarages]. 
Rosmalens Belang [Jan van Son] had als verweer gekozen dat ze  om deel te nemen aan een coalitie op die bepaalde aspecten voor kwaliteit had gekozen, dan moet je soms inschikkelijk zijn, zo bleek uit de woorden van de fractieleider van Rosmalens Belang, die benadrukte  '....dat - wat de hostels betreft - primair de belangen van de omwonenden worden gediend en zij als gelijke partners bij de gesprekken worden betrokken,' wat tot applaus vanaf de publieke tribune leidde,
Maar Van Son kreeg nog wel de vraag voorgelegd wat  tegenover datgene wat ingeleverd was, de partij uit de onderhandelingen had weten te slepen..? Daarop wilde Rosmalens Belang '..niet hier en niet op dit moment ingaan..'.

-Paul Masselink van Knillis had van de coalitie  'meer ruggegraat' verwacht. Groen Links heef niets overeind gehouden en de nieuwbouw van TheateradParade moet nu wel voor 2016 [Jeroen Boschjaar] klaar zijn.' Hoewel, aldus sommige fracties, pas in 2011 opnieuw een rapport daarover wordt uitgebracht.

-De Bossche Groenen richtte haar pijlen ook op de parkeergarages, wat een rare keuze isvoor een coalitie die voorop gaat met de wens voor 'een beter milieu en duurzaamheid, zegt Judith Hendrickx. De Groenen ziet in de vele komende projecten,  zoals JB-ziekenhuis, Bibliotheek, Rosmalens centrumplan en bouw musea een groeiende schaalvergroting wat voor haar 'geen must' is. Hendrickx wil ook geen nieuwe stadsuitbreiding op groene plekken, maar liever de binnenstad verdichten en de wijken volbouwen waar dat nog kan.
Met een motie wenste 'De Groenen' onderzoek naar een grondverbetering van de kastanjes op de Parade, maar die wens en het voorstel om de busbanen te verleggen, werd ingetrokken en verschoven naar het moment dat de Parade opnieuw ter discussie komt in de raad.

-Nieuweling TON [Trots op Nederland] had geen goede start, ten eerste niet om het aantal en nog minder om de inhoud van de reeks moties ... of waren het amendementen... ?,  die voormalig Leefbaarlid Hanneke Welten indiende in haar strijd voor 'veligheid'.
Een van de voorstellen was om horecabezoekers eerst een blaastest af te nemen als ze een gelegenheid ingaan. 'Maar, zei Pauli, 'onder horeca verstaan we elke gelegenheid, dus ook een hotel of restaurant. Ik zie dat al gebeuren aan die deuren ..!'  Waarop TON aarzelend de motie introk en voorzitter Rombouts, na een opmerking van Jan Smit dat  we met dat blazen maar eens bij Central kunnen uitproberen,  het aandeel van Welten letterlijk en figuurlijk afblies...
\
Bezuinigingen in discussie met de raad

De meest fracties van de oppositie vinden dat de coalitie te vaag is in haar beleidsplannen. 'Er worden geen concrete voorstellen gedaan, met name als het om de bezuinigingen gaat,' zeiden Bosch Belang [Paul van der Krabben] en D66-er Jan Smit .
Hoewel de coalitie volgend jaar al met 5 miljoen begint  en reserves opkweekt om die naderende bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden. 'Maar de invulling ontbreekt,' aldus -nogmaals- de oppositiepartijen.
'Juist over die belangrijke aspecten wil de coalitie met de raad de discussie aangaan,' gaf'  onder meer Ben Wagemakers [CDA] aan. 'Omdat we niet weten hoe die bezuiniging op ons afkomt. en of er de noodzaak wel toe bestaat.
Maar we hebben met enthousiasme en overtuiging onze handtekening onder dat acoord gezet,' aldus Wagemakers. 

Terug naar boven