Gezagscrisis of machtstrijd in Bosch bestuur ?

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-09-2003 Burgemeester Rombouts heeft in een brief [dd. 9 september 2003] aan alle raadsleden zijn vertrouwen over de kwaliteit en loyaliteit van de ambtelijke organisatie uitgesproken… . Die brief moet de raadsleden informeren over een in gang gezet ontwikkelingsproces mbt het functioneren van én de verhoudingen tussen de raad, het College en het AMT. Uiteindelijk wil Rombouts en het hele College met anderen daarover van gedachten kunnen wisselen. De burgemeester had e.e.a. in de maandag –afgelaste - commissie Bestuurszaken willen doen.
Rombouts spreekt in zijn brief over dualisering, veranderende relatie burger-bestuur en - na het overlijden van mr. Peter Lansbergen - de vacature van gemeentesecretaris. Aspecten die voor hem  reden zijn ‘ …de rolverdeling en gewenste en het feitelijk functioneren van de raad eens goed te bekijken.’
Rombouts beroept zich in zijn brief op ‘Voldoende evenwicht in de verhoudingen [welke] zoals die in de gemeentewet zijn vastgelegd’.
De brief besluit met stand van zaken:
Binnenkort zullen over en weer gesprekken plaatsvinden waarbij vooral de raadsconferentie, waaraan ook het College deelneemt, opvalt.Rombouts wil dit proces [College/AMT genoemd] voor 12 december 2003 afronden met een rapport. Intussen wil het College nog niet tot een vacature-invulling van gemeentesecretaris komen.

Burgemeester Ton Rombouts in opperbeste stemming op de Boulevard 2003.

foto © gerard monté, 8 augustus 2003.
 
.
De brief komt nagenoeg tegelijkertijd met enkele prominente artikelen [10 september 2003] over een machtsstrijd binnen het gemeentelijk apparaat olv Rombouts.
De redactie plaatst in een commentaar de grootste vraagtekens bij het gezag van Rombouts [dat je feitelijk door kunde en competentie verkrijgt]. In de redactiekolommen staat dat de burgemeester de ambtelijke top [AMT] wil kortwieken en het College weer -in bestuurlijke zin –haar leidinggevende rol wil teruggeven.