Afscheid van wethouders Eugster en Snijders

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-05-2010
Jetty Eugster neemt  donderdag 27 mei 2010 in het Bestuurscentrum met een receptie afscheid  als wethouder. Geert Snijders neemt donderdag 27 mei 2010 met een receptie in het Bestuurscentrum afscheid als wethouder.

foto's © paul kriele, 6 en 8 april 2009.

Jetty Eugster-van Bergeijk (CDA) en Geert Snijders (PvdA) nemen donderdag 27 mei in het Bestuurscentrum/oude raadzaal afscheid als wethouder. Zij zijn 27 april j.l. teruggetreden als wethouder van de stad.
Relaties, burgers of andere betrokkenen bij stad en/of bestuur kunnen vanaf 17.30 uur van beiden afscheid nemen.
 
Beiden hebben aangegeven in plaats van cadeaus een geldelijke bijdrage te vragen voor respectievelijk het Pastoraal Uitzendbureau en enkele sociale wijkinitiatieven in onze stad. Tijdens de recepties bieden wij u de mogelijkheid eventuele bijdragen te doneren.

Wethouder Eugster
In aansluiting op het raadslidmaatschap vanaf 1998 was Jetty Eugster-van Bergeijk vanaf maart 2001 wethouder van ruimtelijke ordening, grondbeleid, openbare ruimte en openbare werken, waterstaat, participatie- en ouderenbeleid, bouwhistorie, archeologie en monumenten, vestingwerken, welstand en bouw- en woningtoezicht en de bestuursraad Empel / Meerwijk. In latere perioden was zij tevens verantwoordelijk voor de portefeuilles milieu en de Bestuursraad Engelen / Bokhoven.

Wethouder Snijders
Geert Snijders was – in aansluiting op het raadslidmaatschap vanaf 1998 - sinds 2006 wethouder van ruimtelijke ordening, grondbeleid en sociale zaken en werkgelegenheid en coördinerend wethouder van de Hambaken.