Afscheid van de wethouders Eugster en Snijders

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-05-2010 | Gewijzigd op: 25-01-2011
Afscheid van wethouder Jetty Eugster-van Bergeijk [CDA] in het Bestuurscentrum


Vele cadeaus en blijken van waardering me o.a. Orthenaren [pastor Wim de Bekker/links] Bloemen van burgemeester  Rombouts.
foto's © paul kriele, 27 mei 2010.
Een cheque voor minderhedenprojecten. Beide wethouders hadden als cadeau voorgesteld projecten aan het Pastoraal Uitzendbureau [PUB] en een sociaal project in de Hambaken. De wijk benoemde Eugster tot  Ereklusser,  Het echtpaar Eric en Jetty Eugster-Van Bergeijk, dat morgen - zaterdag 28 mei 2010 met Rombouts mee uit eten mag gaan in  Rustoord...

Wethouder Eugster
Voor haar toetreding tot het stadsbestuur was Jetty Euhgster raadslid. 
Jetty Eugster-van Bergeijk kreeg, als opvolgster van Frank vanBeers, vanaf maart 2001 in haar positie als wethouder de portefeuilles van ruimtelijke ordening, grondbeleid, openbare ruimte en openbare werken, waterstaat, participatie- en ouderenbeleid, bouwhistorie, archeologie en monumenten, vestingwerken, welstand en bouw- en woningtoezicht en de bestuursraad Empel / Meerwijk. In latere perioden was zij tevens verantwoordelijk voor de portefeuilles milieu en de Bestuursraad Engelen / Bokhoven.

In zijn persoonlijke toespraak zei de burgemeester: 'Als je gelukkig wilt worden dan gelden de drie 'v's 
Vrijheid, verbondenheid. Dat is in Den Bosch niet moeilijk. En derde V van voldoening, die heeft Eugster, die graag dingen
voor mensen doet.
Je hebt je gezin gecombineerd met je werk, wat je ongelooflijk hard hebt verricht. En Eric gaf je er de ruimte voor.
Jouw projecten of aandachsgebieden waren: IJzeren Vrouw, Instellingen, Markt, Parade en de WMO.
Je hebt dat zo krachtig gedaan, dat je daar eerder de bijnaam the Iron Lady door kreeg, slaand op de IJzeren Vrouw.
Maar je hart ligt bij de minderheden, de vluchtelingen, de armen en onderdrukten en de Marokkaanse meiden en Turkse vrouwen. Daarrin bezig te zijn toont je zachte, menselijke kant.

Het paradepaardje, zoals je zelf noemt, is de WMO. Daar was je heel succesvol in voor onze Gemeente, waar we de eerste in waren met een nulmeting en een vierjarenplan met doelstellingen.
Maar het echte Paradepaardje waren de vestingwerken. Daar heb je het vuur voor uit je sloffen gelopen.' En Rombouts noemde wat Eugster allemaal heeft uitgehaald om dat aspect te promoten: abseilen, ballonvaart  en te water gegaan.
'Het was zo gek niet of je deed het. Al vanaf de eerste dag zat de sfeer er bij het College er goed in met je gekkigheden en moppen tapperijen. Je hebt talent voor humor dat je exploiteerde op bijvoorbeeld de Politieke Kletsavonden.
Kortom je bent een vechtster, een bevlogen mens en zo eerlijk als goud.
We hopen dat je spoedig een nieuwe uitdaging vindt op sociaal-maatschappelijk vlak.'

Afscheid van wethouder Geert Snijders [PvdA] in de Oranjegalerij

   
 Directeur Koning Willem 1-College Coen Free Oud- CDA-wethouder Geert Verkuylen.
foto's © paul kriele, 27 mei 2010.
   
 Raadsleden [PvdA en TROTS] en familie.  De toehoorders in de Oranjegalerij bij de toespraak van burgemeester Rombouts.

 Snijders werd geroemd om zijn integriteit.  Hij had een groot krediet bij zowel de oppositie als de coalitie. Links: Bloemen voor Marjolein Snijders,
foto's © paul kriele, 27 mei 2010.
Burgemeester Rombouts prees Snijders om zijn inzet de stukken te willen doorgronden en zijn dossierkennis. Daar nam hij soms extra de tijd voor, zodat hij niet altijd meedeed met de wekelijkse lunch van het College in een van de etablissementen in de stad.

Rombouts noemde de projecten die mede door Snijders zijn afgerond of op poten gezet:  Spoorzone, GZG-terrein, Paleiskwartier, omleiding kanaal, bouw bij IJzeren Vrouw, Ponte Palazzo, Anneborch, Rosmalense kern, de Bieb, Groene Delta, Museumkwartier en opknappen stadion De Vliert.
En de megaprestatie die samen met wethouder Weterings gebeurde. In vier jaar tijd zijn er 4340 woningen gebouwd, terwijl dat er zes jaar geleden maar 500-600 per jaar waren.
-Burgemeester Rombouts bood de wethouder een cheque aan voor kleine sociale aspecten in de wijken. Beide wethouders hadden als cadeau voorgesteld projecten aan het Pastoraal Uitzendbureau [PUB] en een sociaal project in de Hambaken.
-Rechts José Hoedjes van de Hambaken, die in tal van verenigingen zit [kookclub computerclub en de p.r. doet voor Surinaamse vrouwen], benoemde ook wethouder Snijders tot Ereklusser.
foto's © paul kriele, 27 mei 2010.


Terug naar boven