Weth.Snijders ziet kansrijke+minder kansrijke ofwel complexe projecten

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-09-2011 | Gewijzigd op: 16-09-2011
óHet zijn geen gemakkelijke – om niet zeggen zware - tijden voor bouwprojecten in de gemeente. Geert Snijders, die vanaf juli 2011 als wethouder voor Rosmalens Belang weer is toegetreden tot het College van B&W ziet volop uitdaging in zijn portefeuille Ruimtelijke Ordening [R.O] en Zorg en Welzijn.
Die uitdaging komt mede voort uit de vele kansrijke projecten die Snijders ziet zitten, maar er zijn ook een paar zorgenkindjes bij.
-Willemspoort is technisch een complex project doordat er meerdere partijen rond de tafel zitten. En Snijders verwacht een probleem met de verbinding tussen de nieuwe Randweg en de nog aan te leggen ondergrondse parkeergarage in die nieuwe stadswijk.
-De aanpak van Orthen Links vordert zo langzaam door de procedures en doordat de verhuizing van de Weenergroep nogal complex is.

De jonge 60-plusser die op de Muntel werd geboren [* 1950] en al 31 jaar in Rosmalens woont nam, na een onderbreking door de tegenvallende verkiezingsuitslag voor de PvdA [maart 201], in juli 2011 opnieuw plaats in het College, maar dit keer niet voor de PvdA maar voor Rosmalens Belang.
Met een ervaren wethouder op een nieuwe plek voerde Bastion Oranje een gesprek.

 

Snijders die bekend staat om zijn gedegen aanpak en dossierkennis, heeft vele projecten onder handen.
'Daar zit hem de zorg niet zo zeer,' zegt Snijders al wijzend naar de stapel projecten op zijn bureau.
‘Het is de kunst, wil je vanaf 2013 ook nog een substantieel woningbouwproductie hebben, dat je nu al nieuwe projecten opstart. Daar zie ik de uitdaging in. Dat is een van mijn opdrachten.’

kansrijke projecten
De al 31 jaar in Rosmalen woonachtige bestuurder somt wat projecten op die ten uitvoer komen: Omleiding Zuid-Willemsvaart. ‘Dat is een majeure ontwikkeling waarvan velen, ruimtelijk en maatschappelijk, de impact niet inzien.’
Locatie Groot Ziekengasthuis, Groote Wielen, Centrumplan Rosmalen, de ontwikkeling op Meerendonk, nieuwbouw op oude HAS-locatie, Willemspoort en Paleiskwartier.
‘Dat zijn kansrijke projecten.’

Maar ondanks een aandringen wil en kan hij niet zeggen welke niet ten uitvoer komen.
‘Politiek gezien hebben de herstructureringsprojcten, Eikendonk, Boschveld en Orthen Links, hoge prioriteit,’ aldus Snijders.
Maar vraag je hem om een rangorde, dan geeft hij daar geen antwoord op. ‘Mijn aandeel daarin is alleen het planologisch traject. Bovendien behoort herstructurering bij collega Rodney Weterings.’

Snijders: ‘Het is nu eenmaal de tijd van keuzes maken De raad moet in tijden van minder geld afwegingen maken.’

Minder kansrijke projecten
Maar naast de kansrijke zijn er ook projecten die complex en problematisch zijn.
Met Orthen Links zit het gecompliceerd in elkaar door het aandeel van de Weenergroep.
Snijders: ‘Technisch en financieel gezien is het een stevige opgave om voor de Weenergoep, die een gemeentelijke afdeling is, een nieuwe locatie te vinden.
Procedures spelen daarin sterk mee,‘ zegt Snijders die wijst naar procedures als we constateren dat de aanpak van Orthen Links nogal lang op zich laat wachten.

Complexe stadswijk Willemspoort
Willemspoort, dat een stadsontwikkelingsproject is, hoort wel bij Geert Snijders thuis.
‘Die ontwikkeling doen we samen met het bedrijfsleven, en projectontwikkelaars in een zgn. Public, Private Partnership [PPS].
Je zult daar in een stedelijke woonomgeving aan het ziekenhuis, onderwijs en aan gezondheid [Food & Health] gelieerde bedrijven zien ontstaan.
Door zijn technische en financiële aspecten komt Willemspoort op het ontwikkelniveau en de complexiteit van Hoog Catharijne. Een van mijn ambities is dat ik voor het stedelijk verhaal Willemspoort in deze bestuursperiode de schop in de grond wil krijgen.
Dat element van die ondergrondse parkeergarage, die overkluisd – maar ook bereikbaar- wordt vanuit die Randweg, is een uiterst ingewikkelde zaak.’


Keuzes maken uit Structuurfonds*: Met minder middelen toch meer inzetten
‘Wat speelt is dat we minder middelen hebben Dus de raad gaat een discussie voeren over de herprioritering van het structuurfonds. In dat fonds zitten projecten boven de 5 miljoen. Dat betekent, dat de raad selectief moet omgaan met minder geld. Welke keuzes maak je of waar ga je het geld inzetten?
Als een niet onbelangrijk voorbeeld noemt Snijders het Theater aan de Parade en uiteraard valt de Openbare Bibliotheek daar ook onder.
‘Voor het theater, waarvan de begrote kosten niet gedekt zijn, moet de raad beoordelen of daar middelen voor worden ingezet. Wat niet wil zeggen dat het College daar ook haar opvattingen over heeft…. .’Dat gebeurt op 29 september in de Commissie Bestuurszaken.
'Het is nu eenmaal de tijd van keuzes maken. Theoretisch kan de raad zeggen: we stellen de beslissing uit en stellen andere prioriteiten,' zegt Snijders. Dan kan de conclusie zijn: vóór een bieb en een theater later.

Snijders blijft ondanks de bezuinigingen en procedures een optimistisch man.
‘Het is een moeilijke tijd, je bent altijd afhankelijk van de markt. De uitdaging is dat je een extra inspanning moet leveren om aan al die projecten te trekken zodat ze tot uitvoer komen. Ik wil voor een groot aantal die we hiervoor hebben besproken, dat in deze bestuursperiode de eerste schop in de grond gezet kan worden.’

*Het Structuurfonds  is een pot die voorkomt uit de verkoop van de aandelen die de gemeente in de voorganger van Essent [PNEM] bezat. Het fonds groeit neit alleen door rente, het wordt ook nog eens gespekt door gelden die komen uit de algemene middelen, zoals reserves en meevallers. Door de crisis nemen echter die meevallers af.
Grote projecten van boven de 5 miljoen, zoals een bieb, een  theater of scholen,  worden uit dit structuurfonds gefinancierd.

Bastion Oranje © 8 september 2011.


Terug naar boven