Afscheid wethouder Rodney Weterings

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-11-2011 | Gewijzigd op: 10-11-2011
De rij van politici, vrienden en tal van vertegenwoordigers uit het sociaal-maatschappelijk leven en de sport werd abrupt onderbroken om de toespraken van wethouder Bart Eigeman, een optreden van Kiki en Huibert [van het door de wethouder sterk op de kaart gezette Koningstheater] en een column van het door Weterings zelf ingebracht idee van stadschroniqueur, Eric Alink, te aanhoren.
Voor de column van Alink klik op Weterings 'Het 1000 dingen doekje' 

-Links boven: Het echtpaar Rodney Weterings en Monique van Weert in het Bestuurscentrum.
-Boven: Een volle zaal met tal van vrienden, relaties en vertegenwoordigers uit het politieke, sociaal-maatschappelijk leven.
-Links:  de ouders Van Rodney Weterings [links] en rechts de vader van Monique van Weert.


foto's © paul kriele, 9 november 2011.

Weterings stond tijdens de receptie trouw met zijn echtgenote Monique van Weert aan zijn zijde. Glunderend bij al die belangstelling en breed gebarend, zoals we van hem gewend zijn bij het aanhoren van de verhalen, complimenten en anekdoten.

foto's © paul kriele, 9 november 2011. Een hartelijke groet na een optreden van Kiki en de pianist Huibert van het Koningstheater, die een lied als dank aan de wethouder van Frans Halsema ten gehoren brachten.

In de rij die Weterings de hand kwamen drukken zagen we velen uit het Culturele veld, René Pingen [SM’s] en Jan van der Putten [Verkadefabriek] en Harry Vermeulen [TheateradParade] en ook de bestuursleden van Museum Slager en van Jazz in Duke Town. Voorzitter Hans Becks onderstreepte met een zilveren vriendschapsspeld de relatie tussen Weterings en het festival dat mede dankzij hem stand weet te houden. ‘Met deze onderscheiding maken we de wethouder tot vriend van het festival. Zie het als een uitnodiging van betrokkenheid en waardering voor zijn steun,’ sprak Becks die gesecondeerd werd door de bestuursleden Marcel Ploegmakers en Romeo Sommers.
BABS: Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
Een van de eersten die de wethouder-dit keer voormalig ambtenaar van de Burgerlijke Stand - een hand kwam drukken was het Boschtion-echtpaar Eric van Tilborg en Mariska van de Ven. Zij zijn met de secretaresse van Weterings de enige die hem twee dagen van zijn wethoudersloopbaan in die positie hebben meegemaakt.

Ook Jan Nelissen van Achter de kan, het Liedertafelfestival Pieternel van de Korput, EvelineTak en Jo Lammers] , de sport o.a. de roeivereniging ‘De Hertog’ en vele anderen kwamen met ‘een kromme errum’ en een handdruk hun waardering voor de scheidende bestuurder uitspreken.

Boven links: Miriam Slaats van galerie Slaats en rechts de bestuursleden van Museum Slager Gerstanowitz [l.] en  voorzitter Haarhuis. Leden van  het Liedertafelfestival Pieternel van de Korput [m.] en Jo Lammers [r.] .
De voorzitter Hans Becks, van het festival speldt Weterings een zilveren vriendschapsspeld op om hem 'blijvend' bij Jazz in Duke Town uit te nodigen... Trots toont Weterings de 'vriendschapsspeld' van Jazz in Duketown.
foto's © paul kriele, 9 november 2011.

Stadschroniqueur Eric Alink onderstreepte zelf zijn unieke optreden omdat ‘.. het om een uitzonderlijke dag gaat . Je moet niet te kwistig zijn als gelegenheidschroniqueur. Maar vandaag is een wel heel bijzondere… .’
De column ‘Het 1000-dingen doekje die Alink voor Rodney Weterings uitsprak is te vinden op www.stadschroniqueur.nl

Na een intermezzo van Kiki en Huibert [Koningstheater] met een lied van Frans Halsema, als dank voor alles wat Weterings voor het Koningstheater heeft gedaan.
In zijn toespraak noemde collega Bart Eigeman’ de verdiensten van Weterings op het gebied van de woningbouw, de aanpak van wijken [Boschveld, de Bartjes,Orthen Links en Eikendonk] waarvan de bewoners rond de gemeenteraadsverkiezingen toch gingen flyeren voor de PvdA, ondanks dat hun wijk werd afgebroken.. ..
Ook op het gebied van de sport heeft Weterings keihard gewerkt , zodanig dat hij complimentjes kreeg van de oppositie. Maar boeiender is niet alleen het ‘wat’, maar ‘wie’,’ sprak Eigeman in een gevatte en bij de herinneringen aan collegialiteit en vriendschap soms emotioneel.
‘In de vocabulaire van Weterings staat ook collegialiteit en dat geldt zeker voor mij, zoals ik het heb gevoeld: effe bij me binnenlopen.

De mannen van de 'grote C'
   
 Jan Nelissen van Galerie 'Achter de Kan'  Jan van der Putten directeur van de Verkadefabriek.
 
Boven:  René Pingen directeur van het SM's .
En de sportvrouw en voorzitter van de Bossche Hockeyclub Miek van den Akker-Lathouwers.

foto's  paul kriele,  9 november 2011.
 

Vervolg toespraak Bart Eigeman
Je hebt een netwerk opgezet, waarvan jij de kunst verstond om het zichtbaar te krijgen.
Je hebt het Koningstheater op de kaart gezet, je hebt de verhalen laten klinken [Hinthamerstraat en in makershuis] je bent gaan pleiten voor een stadschroniqueur. Je hebt iets in mensen gezien dat niet zo maar gezien wordt. Daardoor ontstond er een hele rij die de stad zuurstof heeft gegeven en die je zichtbaar hebt gemaakt.
Maar het echte werk is het handen schudden. Dat deed je vaak op vrijdags in de wijken en zaterdags bij je bezoek aan de sportclubs.

Met een lach en een traan, met serieuze aanmerkingen en met emoties blikte collega Bart Eigeman [Groen Links] namens het College van B&W terug op de jaren van samenwerking met de PvdA-wethouder Rodney Weterings. foto 's © paul kriele, 9 november 2011,

In de cultuur en in de politiek durfde je de toehoorders een spiegel voor te houden [Eigeman refereert aan de jaarlijkse Cultuurrede van Weterings in de Verkadefabriek].
Je hebt ook iets vaneen stadse afstandelijkheid en een professionele nabijheid. Gun het je zelf om ook iets van mensen te houden. Er is ook iets van een ’relatie’ sprak Eigeman veelzeggend en deed tot slot zijn maatje in de politiek een boek cadeau.
Twitteraars groeten Rodney
Wat we gisteren nog niet schreven, maar op de achtergrond in het Bestuurscentrum kwamen op een groot scherm tientallen twitterberichten langs, zoals:
van collegae, van de diverse secretariaten van de gemeente, van TheateradParade, de Verkadefabriek, W2, Poppodium en uit de horeca.
-Ron van Zeeland [gedeputeerde en COC-bestuurslid]: 'wethouder van homo emancipatie'
-Josje Verbeeten 'Nieuw' in het Rodney Weteringstheater : To tweet or not to tweet'
-Annemarie van Óers citeert wethouder Huib van Olden: 'Onze kracht van de stad, wordt de kracht van 't land.'
 

Terug naar boven