Bart Eigeman stopt als wethouder van Groen Links

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-01-2012 | Gewijzigd op: 01-02-2012
Bart Eigeman stopt als wethouder van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat maakte hij in de raadsvergadering van 24 januari 2012 bekend. d
Eigeman, die elf jaar wethouder is geweest toonde zich als bestuurder een goed spreker, een eerlijke voorvechter van zijn principes en af en toe ook iemand die met een grap kon relativeren.
Behalve wethouder was In die elf jaar heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor ’s-Hertogenbosch. Ook daarbuiten (bij de VNG en via de Bende van Bart) zette hij zich in voor een sterke lokale overheid.
De 'onderwijs en jeugdwethouder', zelf een jonge hond, bracht de Brede Bossche School in een versnelling, bestreed de jeugdwerkeloosheid en schooluitval en legde op vele plaatsen de rode loper uit voor nog beter /veiliger fietsverkeer. Tot  slot kreeg hij in plaats van een jongerencentrum in de Talent Factory [wat het niet haalde] een skate hal op die plek voor me'kaar.
Bart Eigeman in zijn karakteristieke mimiek.

foto's © paul kriele, 16 april 2010 en 31 maart 2011[boven]
en © marc venrooij, 1 maart 2007 [l.]

 

Eigeman wil graag een nieuwe uitdaging aangaan. Hij kiest er bewust voor om op dit moment ruimte te maken voor een opvolger. Eigeman bezint zich op zijn toekomst. Voor hem is duidelijk dat hij bezig wil blijven met het uitdagen, inspireren en verbinden van mensen. Hij maakt over enige maanden bekend wat hij gaat doen.
De fractie van Groen Links maakt op korte termijn de opvolger van Eigeman bekend.

Beste Webpoliticus artikel dd. 12 februari 2010.
Bart Eigeman werd in februari 2010 genomineerd als beste webpoliticus.
Eigeman  heeft meestal zijn mobieltje en een camera op zak.

foto © paul kriele, 17 februari 2011,
Wethouder Bart Eigeman rteedt op in de Watertoren op een ontmoeting van groen Links waarin over de toekomst van de fractie werd gediscussieerd.

foto © paul kriele,  17 mei 2009.Curriculum vitae
De op 6 mei 1965 in Capelle aan de IJssel geboren politicus was, voordat hij in april 2001 als opvolger van Eveline van Onck wethouder werd, pastoraal werker en docent levensbeschouwing aan het Pierson College.
Maar de man die theologie studeerde in Kampen verrichtte ook nog bestuursfuncties bij de Kringloop [directeur] en bij het steunpunt Kansarmen en Minima.
In 1996 werd hij voor Groen Links commissielid en vanaf 1998 is Eigeman tot fractievoorzitter voor die partij aangesteld.
Eigeman, so wie so sportief, is van vele markten thuis en ontwijkt in het werk beslist de humor niet.
Jaarlijks nam hij deel aan de politieke kletsavond in de Knillispoort, zoals deze foto van februari 2011 laat zien.

Sinds de verkiezingen van maart 2010) had Eigeman de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:
Talentontwikkeling (Jeugd & Onderwijs & Toeleiding naar de Arbeidsmarkt), Duurzaamheid, Milieu (afval, water, beheer & realisatie openbare ruimte, groen, handhaving) en Schone & Veilige wijken en het locoburgemeesterschap.
De oppositie nam het hem kwalijk dat hij teneinde de coalitie niet te dwarsbomen van zijn principes als Groen Linkser afstapte. Dat kwam ter discussie bij - met name - de parkeergarage Hekellaan.

Terug naar boven