Burgemeester Rombouts door neveninkomsten boven Mark Rutte

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-05-2012 | Gewijzigd op: 05-06-2012
Bericht van 5 juni 2012 De SP doet Rombouts een spaarvarken cadeau
Burgemeester Rombouts kreeg in de pauze van de raadsvergadering van maandag 4 juni 2012 van de SP [Merel Stoop] een spaarvarken cadeau. Dat was een verwijzing naar het groot-inkomen van Rombouts, die door extra neveninkomsten, boven het niveau van de demissionair minister-president Mark Rutte is gekomen.
Rombouts, die zich niet echt geamuseerd toonde, gaf Stoop als repliek mee, dat Den Bosch altijd bij hem voorop staat.

Bericht van 9 mei 2012:  Raadsvragen over Rombouts' salaris
In de raadsvergadering van dinsdag 8 mei 2011 stelde de SP vragen over het nogal hoge inkomen van Burgemeester Rombouts, zoals Bastion Oranje dat meldde.
Als antwoord kreeg raadslid Cecile Visscher, dat -wat het inkomen en de neveninkomsten van Romboutst betreft de burgemeester voldoet aan de wet en de regelgeving...Inkomen Rombouts boven Mark Rutte bericht van 7 mei 2012.
Burgemeester Ton Rombouts ontving in 2011 € 74.255 aan neveninkomsten. Dit bedrag komt bovenop het vaste burgemeestersinkomen van een slordige € 110.000. Opgeteld (€ 185.000) verdient Rombouts meer dan minister-president Mark Rutte. Die conclusie is te trekken na inzage in het overzicht ‘neveninkomsten’ van burgemeester en wethouders op de webpagina van de gemeente.
Burgemeester Ton Rombouts overstijgt het salaris van de premier van 't land met een jaarinkomen
([inclusief neveninkomsten], van € 185.000.


foto © paul kriele, 6 maart 2012.
 

Rombouts is binnen het College van B&W de enige die neveninkomsten heeft. Een aantal wethouders heeft ook bijbanen, maar ontvangen daarvoor geen inkomen.
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2011 verplicht inzage te geven in de neveninkomsten van bestuurders. Het Bossche college voldoet dit jaar voor het eerst aan deze wettelijke regels.
Volgens deze wet zijn bestuurders verplicht neveninkomsten af te dragen aan de gemeentelijke kas. Dit geldt niet voor Rombouts. Hij is benoemd vóór 1 januari 2010 en kan daardoor gebruikmaken van een overgangsregeling. Deze langer zittende bestuurders hoeven, in tegenstelling tot nieuw benoemde bestuurders, niet in de gemeentekas te storten.
.

Ook van de nieuw benoemde wethouders zijn de neveninkomsten openbaar.
Maar uit het overzicht blijkt, dat noch Hoskam, noch Weyers, noch Van Olden noch Snijders, een neveninkomsten heeft.

foto © paul kriele, 6 maart 2012.

 

*Burgemeestersinkomen
Als burgemeester van een middelgrote stad ontvangt Rombouts een vast maandsalaris van € 9.098,26 bruto. Hij ontvangt daarnaast een vakantie-uitkering [1 maandsalaris] plus een eindejaarsuitkering [4%]. Daarnaast heeft de burgemeester recht op een maandelijkse vaste onkostenvergoeding.

*Neveninkomsten
De neveninkomsten van Rombouts komen voort uit:
-Ons Middelbaar Onderwijs [OMO]: Lid Raad van Toezicht
-Kennisplatform Electro Magnetische Velden & Gezondheid: voorzitter
-Gegevens Autoriteit Natuur: voorzitter
-E-raad.nl: voorzitter
-Energie en Nutsbedrijven: Lid College van Beroep
-Bank Nederlandse Gemeenten: Lid Raad van Commissarissen

Op de site van de gemeente staat onder 'College van B&W’ en dan 'nevenfuncties' en dan ‘overzicht neveninkomsten’ [blauw blokje rechts] een overzicht.


===============


Terug naar boven