Inderhaast Pinkster overleg College B&W: geen nieuwbouw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-05-2012 | Gewijzigd op: 29-05-2012
Bericht 29 mei 2012: Theater vande Baan
Wat we gisteren aankondigden als een Pinksteroverleg van het  College van B&W, blijkt een crisisberaad met de fractieleiders te zijn geweest., zo meldt het Brabants Dagblad. Uit dat overlerg concludeert die redactie dat  door onoverbrugbare tegenstellingen binnen de coalitie -binnenstad tegen Paleiskwartier- het niet tot een eensluidend besluit komt. Daarom zal het College vandaag - dinsdag 29 mei 2012 -de knoop doorhakken en besluiten tot renovatie van het TheateradParade. Ook een voorstel een onderzoek naar de locatie op 't Zand, haalt het niet....

Histoire se repête
Geen nieuwbouw maar verbouw, aldus verliep de procedure naar een nieuw Casino uit 1935 in de beginjaren 70 ook. Allerlei voorstellen kwamen ter tafel en architecten passeerden de revue. Uiteindelijk kreeg die procedure een wending met: nieuwbouw. Doordat toen die renovatie steeds maar duurder werd.  kwam er alsnog een nieuw theater aan de Parade, dat in1976 opende....

Bericht van  Tweede Pinksterdag Inderhaast overleg 28 mei 2012.
Op tweede Pinksterdag 28 mei 2012 werd om 10.30 uur door burgemeester en wethouders inderhaast een Pinksteroverleg gepleegd. Daar namen so wie so aan deel de wethouders Huib van Olden, Geert Snijders, Jeroen Weijers en Jan Hoskam. Ze hebben de verantwoordelijkheid over de portefeuilles die met Sport, Sociale Zaken en Ruimtelijke Ordening én Cultuur te maken hebben. 

Ingelast Pinksteroverleg door College van B&W op Tweede Pinksterdag ivm beslissing over de locatie van een  nieuw theater.

foto © paul kriele, 6 maart 2012.

De wethouders kwamen één voor één rond  11.30 uur het stadhuis uit: eerst Jan Hoskam van Financiën en Economische Zaken, die met twee adviseurs te voet naar huis ging, evenals Geert Snijders van Ruimtelijke Ordening, die zijn fiets in de parkeergarage Wolvenhoek had staan en Huib van Olden van Sport en Sociale Zaken die ook met de fiets was.
Later zagen we ook nog een fietsende Jeroen Weyers. 

'Het koffie-uurtje,' zoals Huib van Olden het kwalificeerde, bestond natuurlijk ook uit een koffiepraatje, maar daar liet de in sporthemd gestoken Van Olden niks over los. 'Behalve dat er een Pool was verdronken en dat ik bij kampioen Eiffeltowers ben geweest. Jullie [de pers] weten zelf wel je conclusies te trekken,' aldus Van Olden. Overigens hield  ook de sportief geklede Geert Snijders de lippen stijf op elkaar, hoe we hem ook uitdaagden. Er kwam alleen uit:  'Ik zeg niks. Ik zeg niks'. 
Jan Hoskam die slechts glimlachte, zei alleen goede morgen. Maar liep dan ook met twee adviseurs naast zich richting de Uilenburg.

Duidelijk is natuurlijk dat aan de vooravond van het Collegebesluit voor een locatie van een nieuw theater, het maar over één onderwerp kon gaan: unanimiteit over die te nemen beslissing....Terug naar boven