D66 wil dat declaraties van burgemeester Rombouts boven tafel komt

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-11-2012 | Gewijzigd op: 04-11-2012
D66 wil dat er meer openheid komt over de declaraties van het college van B&W en topambtenaren. Dat is geen toeval, want de fractie verdenkt met name de burgemeester en een van de wethouders ervan dat hun declaraties boven het gemiddelde liggen van de uitgaven van andere wethouders*. Die openbaarheid geldt vanaf 1 januari 2013  voor de hele Rijksoverheid. 
Dat is de reden dat fractieleider Jan Smit over deze onkostenvergoeding vragen stelt, waarbij zij onder meer aanstuurt dat alle declaraties op het internet komen. 
'Ook al wordt er per kwartaal een overzicht op hoofdlijnen gegeven, maar dat geeft onvoldoende inzicht,' aldus Smit.
'Het blijft onduidelijk waarom een aantal wethouders nagenoeg niets declareert, terwijl andere collegeleden wel extra onkosten in rekening brengen.**  Door alle declaraties op het internet te zetten, ontstaat hierover meer helderheid.'

De som van de onkostenbonnetjes van burgemeester Rombouts ligt gemiddeld veel hoger dan die van andere bestuurders.

foto © paul kriele, 6 maart 2011.
 

* Kostenposten
Wethouders krijgen maandelijks een vaste onkostenvergoeding van ruim  € 600. Voor de burgemeester ligt dit bedrag iets hoger. Hiermee kunnen de reguliere onkosten [representatie, diners e.d.] worden betaald. Alleen ongebruikelijke extra kosten mogen nog worden gedeclareerd.

**Voorbeelden van de verschillen
Een greep uit de verschillen van de ene met de andere kostendeclaratie
1. Wethouder Bart Eigeman heeft ondanks zijn vertrek dit jaar, toch nog voor bijna  € 5.000 aan cursus- en coachingskosten gedeclareerd.  Terugbetaald ..?  Dat is de grote vraag.

2. De uitgaven voor cursussen door burgemeester Rombouts van ruim € 13.000 overstijgt de uitgaven van alle andere individuele collegeleden bij elkaar. 

3. Markant is ook dat de kostenpost vergaderen/verteren tussen de collegeleden sterk uiteen loopt. De wethouders Weyers, Snijders, Schouten en Hoskam declareren voor vergaderingen/verteringen niets of nagenoeg niets,  maar burgemeester Ton Rombouts en wethouder Huib van Olden doen dat wel voor resp. bijna € 2.000 en ruim € 800.

En zo zijn er nog meer voorbeelden...

Terug naar boven