Begroting stapsgewijs accoord

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-11-2012 Theaterfestival Boulevard krijgt alsnog een ton subsidie. Dat bedrag wordt door directeur Geert Overdam als noodzakelijk geacht voor zijn festival [straattheater]. Voor de renovatie van het Inloopschip in de Hinthamerstraat heeft de raad ook - een miljoen euro - gefiatteerd. Dat zijn twee posten die voor de laatste keer uit het Fonds Integrale Afweging [FIA] worden gehaald. Dat FIA is een potje dat als opvang van Rijksbezuinigingen is opgezet. Maar nu ophoudt te bestaan. 
Drie andere posten zijn even geparkeerd: Jeugdhonk FC Den Bosch [€ 100.000] en de uitbreiding turnhal voor Flik Flak [ € 500.00 euro] en een onderzoek naar de toekomstige bestemming van het binnenstadstraject van de Zuid-Willemsvaart [ € 250.000]. Deze besluiten werden met gezamenlijk instemming van de coalitie PvdA, VVD, CDA, Groen Links en Rosmalens Belang en de kleinere oppositiepartijen genomen.
Een expliciet besluit was dat er een fonds van 700.00 euro komt om de werkloosheid onder jongeren én 50-plussers te bestrijden.