Oud-burgemeester Ben van Zwieten overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-12-2012 | Gewijzigd op: 18-04-2020
Zaterdag avond 29 december 2012 is in verzorgingshuis Nieuwenhage Ben van Zwieten op 88-jarige leeftijd overleden.
De in Vlaardingen geboren Van Zwieten kwam na een burgemeesterspost in Cuijk en Valkenswaard in 1978 naar Den Bosch.

mr. Ben van Zwieten van 1978-1989 burgemeester van 's-Hertogenbosch.

Van Zwieten, * Vlaardingen,  9 juni 1924 
                     † 's-Hertogenbosch, 29 december 2012.foto © paul kriele, 2 februari 1989.

Hoogtepunten zijn er uit die elf-jarige periode weinig te noemen. Langdurig dieptepunt was de Brabants Vastgoedaffaire. Die bijna 25 jaar aanhoudende twist tussen een burger zakenman en een gemeentebestuur [BVG] eindigde met de betaling, vanwege een halsstarrige opstelling van de gemeente, aan projectontwikkelaar Jac.Stienstra van € 36 miljoen. In die zaak heeft Van Zwieten soms bemiddelend, maar zeker geen leidende rol gespeeld. Dat werd aan wethouder Geert Verkuylen overgelaten.

Mogelijk kan het eeuwfeest in1988, bij 800 jaar ’s-Hertogenbosch op zijn conto worden geschreven, maar met die opzet en organisatie waren allerlei [ere-] comités en commissies belast.
Lastig aspect voor de minzame Van Zwieten was het verschijnsel kraakbeweging, die na een start onder Gerrit Van der Ven, sterk in opkomst was. In Van Zwietens periode zijn het klooster St.Jan Baptist, de verpleegstersflat Bloemenkamp en het ziekenhuis Johan de Deo gekraakt en werd de Pedagogische Academie in de St. Jozefstraat ontruimd.

De viering rond 800 jaar 's-Hertogenbosch en de BVG-affaire noemde Van Zwieten bij zijn afscheid ook resp. de mooiste en de meest moeilijke ervaring.

Diverse aspecten uit periode Van Zwieten
In zijn bestuurperiode introduceerde Van Zwieten het begrip perschef en opende aan de Bloemenkamp het nieuwe Stadsarchief in de voormalige Caroluskapel, maar ging de Voorlichtingswinkel in de Ridderstraat en het huisorgaan ‘Van Stadhuis tot huis’ aan de bezuinigingsgolf ten onder. Er kwam later wel een balie ‘Voorlichting in het Stadskantoor voor terug.
In 1985 werd met een bezoek van de paus Johannes Paulus II en koningin Beatrix de afronding van de restauratie van de Sint Jan gevierd.
Ook zijn in die tijd de ‘fundamenten’ gelegd voor de bedrijfsparken De Pettelaar en De Herven.

Personeelsafscheid van Van Zwieten [15 juni 1989]
Het afscheid van de oud-burgemeester was in juni 1989 over meerdere dagen verdeeld.
Voor Piet Wijnen, lid van het Ambtelijk Management Team [AMT] was Van Zwieten  '...de persoon, die je het gevoel gaf je als gelijkwaardig te beschouwen.'
Voor de toenmalige brandweer commandant Van Dam was Van Zwieten ‘…niet bang en ook handig. Voorzien van bestuurlijke vaardigheden weet hij in het dagelijks leven zeer vaardig te laveren zonder anderen daarbij de weg af te snijden’.
Oud-secretaresse Els Klaassen, toentertijd ‘de koningin van het stadhuis’ genoemd, en die vanuit Cuijk ‘mee kwam’ naar Den Bosch, karakteriseert haar baas treffend met: ‘… een hartelijk man voor zijn omgeving. Zeker geen ingewikkelde discussies opzoekend. Een man die de representatieve kant als zeer boeiend beleefde.’


Echtgenote Corinne de Meijer, met wie Van Zwieten op 10 juli 1952 was getrouwd, was meer voor het ambt van burgemeester weggelegd, zo werd door velen beaamd. Het echtpaar kreeg een dochter Charlotte en een zoon Maarten.
Corinne van Zwieten –de Meijer overleed op 26 november 2004. Overigens heeft ze zelf later bevestigd, dat ‘… die mooie baan een van haar roepingen is geweest’.
Van Zwieten nam in juni1989 afscheid op de dag dat hij ook nog eens zijn veertigjarig ambtsjubileum vierde.
In het personeelsblad schreef de terugtredende bestuurder:
‘Ik zit niet te hunkeren naar mijn afscheid, maar ik ben er ook wel blij mee. Je moet eigenlijk niet langer dan tien jaar burgemeester zijn.’

Herinnering aan Van Zwieten
Bij zijn afscheid kreeg de vertrekkende burgemeester [ voor de burgerij] een bronzen beeld van Felix van der Linden dat voor zijn toekomstige flat aan de Gregoriussingel werd geplaatst. Maar door een onhandigheid van de makelaar werd dit voor de pensionado niet zijn woning. Van Zwieten betrok daarop een huis aan de Zuiderparkweg.
Het beeld ’Adieu’ werd overigens wel door Van Zwieten op 7 november 1990 onthuld.
Het park in Maasport bij de Noorderplas, is het Burgemeester VanZwietenpark genoemd.
Van Zwieten werd na zijn pensioen eerst waarnemer in Culemborg en daarop ook nog drie jaar waarnemend burgemeester van Berghem.

Van Zwieten was onder meer voorzitter van de stichting Ons Middelbaar Onderwijs [OMO] [1989-1991] en bestuurlid van het Internationaal Vocalistenconcours/

Einde burgemeesterswoning
Met het vertrek van Van Zwieten kwam er ook een einde aan het begrip burgemeesterswoning. Diens opvolger Don Burgers moest zelf een huis kopen en dat werd de voormalige burgemeesterswoning op Peperstraat 10.

Burgemeester Ben van Zwieten wordt na een afscheidsdienst in de Sint Jan op zaterdag 5 januari 2012 /11.00 uur in besloten kring begraven.

Terug naar boven