Opvolger van wethouder Jan Hoskam dient zich al aan

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-05-2013 | Gewijzigd op: 15-05-2013
Zaterdag 11 mei 2013 hield de VVD in Hotel Central haar Algemene Leden Vergadering [ALV] . Daarin heeft Govert Schermers zich aangediend als toekomstig wethouder. Dat feit op zich is al merkwaardig. Bovendien profileerde Schermers zich in afwezigheid van de huidige wethouder Jan Hoskam, die op vakantie was in Wenen.

De voorzitter van de Bossche VVD Jos Nieveen liet niet blijken dat spreken over de opvolging van iemand die afwezig is, onkies is. Maar fractievoorzitter Ralph Geers zei wel, dat ook Jan Hoskam zich voor de verkiezingslijst van 2014 kandidaat stelt, zowel als fractievoorzitter en ook als wethouder.
Off the record hebben enkele VVD-ers aangegeven nu niet, en ook niet bij de vorige kandidaatstelling als opvolging van Roderick van de Mortel, Jan Hoskam als nieuwe wethouder te zien... Kort gezegd zei een van die bronnen: 'De VVD heeft een sterk bestuur nodig '. 

Toekomstig VVD-wethouder Govert Schermers.
 
De huidig VVD-wethouder Jan Hoskam.
Bij het bevragen over dit voorstellingsrondje leek het er op dat Hoskam over die kandidaatstelling en over het bericht in ‘de krant’ niet was geïnformeerd. Hoskam had er wel iets op twitter over gelezen.

Maar dat er in een VVD-vergadering over hem was gesproken en zijn opvolging daar al aan bod is geweest, was hem niet bekend. Hoskam wilde niet ingaan op de vraag: ‘Hoe zo iets voelt.’

Hoskam: ‘Ik was er niet bij. Daarom ga ik er eerst met anderen over praten. Bovendien,’ zei Hoskam, ‘dat rondje voorstellen hoort thuis als aanloop naar de raadsverkiezingen in november 2014, waar de kandidaatstellingscommissie zich op voorbereidt. Zij heeft elke aanwezige aan de hand van de groslijst verzocht aan te geven voor welke functie [wethouder, fractievoorzitter, raadslid] zij/hij beschikbaar is.
In september is de kandidaatstelling.’

Najaar 2013 beslist de kandidaatstellingscomissie, waarin Haagse VVD-politici zitten,  aan de hand van de groslijst welke van de 20 gekandideerden welke functie krijgt.  
Schermers, die op die manier ook aan de beurt is gekomen, zegt dat hij ‘…na 11 jaar raadslidmaatschap wel toe is aan een nieuwe uitdaging en daarom zich voor het wethouderschap kandidaat stelt. Zeven jaar geleden was ik er door een nieuwe baan bij accountants- en adviesbureau Price Waterhouse & Coopers nog niet aan toe. Nu ambieer ik die functie wel,’ zegt de VVD-er, maar wil daarmee zeker geen oordeel over de positie van de huidige wethouder geven.

Maar raar dat dit gebeurt tijdens de zittingsperiode van Hoskam?

Schermers, die op plaats 4 staat van de kandidatenlijst: ‘De kandidaatstelling is ook goed voor de transparantie richting de leden. Misschien is de VVD tegen die tijd zo groot dat we een tweede wethouder mogen leveren.
Hoskam wist hier al van af. Twee weken geleden kwam in het Bestuurscentrum de groslijst voor 2014 ook al ter sprake,’ zegt Schermers, die tot nu toe de enige VVD-er is, die zich als opvolger van Jan Hoskam heeft aangediend.
Acht jaar geleden koos het VVD-bestuur –bewust- voor een wethouder van buiten. Dat werd Bert Pauli. Toen was Govert Schermers niet in beeld.


Terug naar boven