Commissie rond herbenoeming burgemeester Rombouts

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-08-2013 | Gewijzigd op: 14-08-2013
Omdat een mogelijke herbenoeming van burgemeester Rombouts per 1 september 2014 aanstaande is, [eerder bericht dd.14 juli 2013 'Herbenoeming in beeld' * ] wordt een voorbereidingscommissie uit de gemeenteraad samengesteld.
De raad zal aan de hand van die bevindingen een -in beslotenheid- aanbeveling doen bij de Minister van BZ.
De gemeente heeft daarvoor een raadsvoorstel opgesteld dat de raad eind augustus 2013 krijgt voorgelegd.

Zoals bekend gaat Rombouts dan een vierde termijn in en passeert daarmee de 65-jarige leeftijd, maar maakt dan wel in 2016 het Jeroen Boschjaar mee !
Ton Rombouts staat aan de vooravond van zijn vierde ambtstermijn.

foto © paul kriel, 27 maart 2013.


*Het eerdere artikel gaat ook in op de stemming binnen de fracties over de positie en hun goeddunken van /over Rombouts.