Bartenbrug: De strop hangt boven wethouder Schouten

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-08-2013 | Gewijzigd op: 26-08-2013
Bartenbrug: een verhaal zonder eind*, maar in ieder geval een grote misser in de carrière van wethouder  Ruud Schouten [Groen Links]. De tegenvallers stapelen zich op.
Een nieuwe Bartenbrug,
ofwel  toekomstperspectief..inklusief het latet blootgelegde ravelijn aan de kant van de Graafseweg, dat in de brugfundering wordt opgenomen.

Rondom de schriftelijke afspraken van de realisatie van de nieuwe Bartenbrug is sowieso geen waterdicht contract afgesloten. Daardoor kan de uitvoerder BAM** de gemeente voor eventuele missers*** aansprakelijk stellen.
Maar wethouder Schouten had dat zelf kunnen inschatten en heeft de pers in april 2013 mei voorgelogen dat de bouw van de Bartenbrug op waterdichte afspraken berust.
Het Brabants Dagblad bericht dit, na een gedegen onderzoek, in een reeks artikelen.

De halve Bartenbrug gezien vanaf
de flat op het Hinthamerbolwerk.

foto © lucie goossens, 23 augustus 2013. 

Nieuwe tegenvallers en oplopende kosten blijken uit een geciteerd fragment van dat contract: aan de afwijking verbonden kosten zijn nog niet tussen partijen overeengekomen en zullen worden bepaald op basis van marktconforme ! prijzen. Daarmee is de oplopende prijs van de nieuwe tuibrug verklaarbaar: het gingal van € 4,5 naar € 5, 9 miljoen en nu weer met minstens zeven ton er bovenop.
Ook de openstelling van de nieuwe brug is vertraagd: niet in december a.s., maar in april 2014.
De raad is aan zet:   Waar zullen de koppen vallen?

*Zonder eind: Door het vastlopen van de onderhandelingen tussen de gemeente en de aannemer BAM, blijft nog veel onzeker.
** Volledige naam aannemer: BAM Civiel Zuid West
***Missers [bijv. ook constructiefouten in de bouw] zijn boven water gekomen uit een onderzoek door de Grontmij die afwijkingen registreerde tussen het oude en het nieuwe bestek..