Advocaat Jan A. uit Uden openlijk aangeklaagd

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-05-2005 | Gewijzigd op: 07-01-2011
De cliënt van advocaat Jan A. uit Uden/Nijmegen maakt haar ongenoegen over een weinig rooskleurige afloop van een rechtszaak kenbaar middels een affiche . Dat biljet is opgehangen in het Paleiskwartier en noemt telefoonnummers van de advocaat, diens adres, maar ook een eigen telefoonnummer om hulp... Ook een 'handlanger' van de betrokken advocaat mr. W.v.S. staat met toenaam op dit pamflet.

In een etalage van een zaak tegenover het Paleis van Justitie hangt dit aanplakbiljet. Het is een aanklacht tegen een Udense advocaat.

 
foto's © marc venrooij, 13 mei 2005.
 

Biljetten zoals hierboven zijn vanaf week 9 -15 mei 2005 in Den Bosch opgehangen. Eerder waren ze ook in Uden op tal van plaatsen waargenomen. De tekst op het biljet getuigt niet van een perfecte beheersing van de Nederlandse taal.
---------------------
De affaire speelt om een man uit Oss,die voor eigen rechter wil spelen en bij geen enkele instantie de rust heeft te wachten op een uitslag of advies, zo blijkt uit de lezing van de gedupeerde Udense advocaat. In het kort gaat het om een letselschadezaak na een arbeidsongeval. De man in kwestie is zelf geen jurist.
Uit het dossier blijkt dat er meer aan de hand is dan alleen lichamelijke schade.. .
Dat de man zo wispelturig is moge blijken uit een zitting die zich een paar weken geleden voltrok in het Paleis van Justitie, waar betrokkene de juristen de les wilde lezen.
Kenmerkend voor het onrustige gedrag van deze Osse man is dat hij -zo gauw de adviezen of conclusies niet sporen met zijn visie en soms zelfs al van te voren- bij geen enkele instantie een uitsluitsel afwacht en al aanklopt bij een ander bureau. 

mr. J. A. heeft overigens zelf zijn cliënt heengezonden omdat '...er geen vertrouwen tussen de twee meer bestond'.
Deze mr.J. A. is niet de enige in het spel van de klager. Intussen loopt er een klacht bij de deken van advocaten, aangespannen door betrokken Ossenaar. Maar de deken weet ook niet wat ie er mee aan moet.

Van De Udense advocaat is de Ossenaar overgestapt naar een advocaat in Maren-Kessel, die blijkbaar al spijt heeft dat hij dit dossier overnam. Toen diens Udense collega hem nog waarschuwde dat 'heel Uden' vol hing met pamfletten tegen de advocatuur, was het al te laat om van deze warhoofdige en recalcitrante cliënt af te zien. Deze Maren-Kesselse meester in de rechten tracht zijn cliënt te doen stoppen met het in een kwaad daglicht stellen van een collega.
Aansluitend zegt mr. J. A., dat de Osse man mijn eer en goede naam aantast. Daarvan heb ik inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Deze stelt een onderzoek in.
Het Osse 06-telefoonnummer dat op het biljet staat is gebeld voor een toelichting, maar op de ingesproken voice-mail kwam nog geen reactie.


Terug naar boven