Rens den Otter naar 'Otjensvilla' Pettelaarseweg

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-08-2010 | Gewijzigd op: 18-03-2011
Rens den Otter* is per 15 augustus 2010 met zijn kinderen** de villa van Otjens gaan bewonen.
De villa, gelegen meteen vooraan op de Pettelaarseweg, werd in de jaren 30 gebouwd in opdracht van C.N. Teulings de grote baas van de latere VNU, maar in die tijd  nog de krant 'Het Huisgezin', dat fuseerde met de Provinciaal Noord-Brabantsche en 's-Hertogenbossche Courant en uiteindelijk Brabants Dagblad werd.

* en ** zie opmerkingen onderaan het artikel

In 1985 betrok wijlen dr. Otjens [ † 29-11-2004] en diens echtgenote mevrouw Y. van den Boomen vanuit de Triniteitstraat het riante perceel, waartoe ook nog de paardenwei langszij de Singelgrachtweg en de aangrenzende bouwgrond, waarop in de jaren 90 huisarts Emmers zijn moderne woonblok bouwde, beho[o]r[d]en.

De villa Pettelaarseweg 1, waarvan Rens den Otter in oktober 2007 eigenaar werd, maar er pas per 15 augustus 2010 kwam te wonen.
foto © paul kriele, 26 augustus 2010.

Mevrouw Y. van den Boomen sprak voorjaar 2007 af, toen Rens den Otter de klassieke villa voor € 1.625.000 kocht ***, dat zij er nog drie jaar kon blijven wonen. Die restrictie bracht zij in het koopkontrakt in, omdat zij in afwachting was van een appartement aan de Zuidwal. Aangezien die pas eind najaar 2010 mzou worden opgeleverd is zij tot dat tijdstip ingetrokken bij haar dochter.
Uit informatie blijkt ons dat Den Otter het riante perceel niet kon afnemen op de afgesproken koopdatum, waarop John van Deursen voor hem insprong.. Dat geldt voor dit pand. De vermoedens gaan dat door de financiële positie van Den Otter Van Deursen voor nog meer objecten 'zekerheid' biedt.

*** Werkelijke koper
 Feitelijk was niet Rens den Otter maar [bij de notaris] Van Deursen met zijn Vijf Werelden bv [te noemen VWM] de koper.
Rens verplicht  zich in de koopacte het pand weer binnen zes maanden van VWM te kopen maar dan wel voor  € 100.000  hoger. Indien den Otter het niet kon betalen gaat er een rente van 8% over de aankoopsom lopen. Maar in de acte staat ook een onmiddellijk opeisbare boete van twee ton als niet binnen 6 maanden wordt afgenomen....

Rens den Otter*, die over de verhuizing rechtstreeks werd bevraagd, maar ontkende, staat bekend als locale - kleine -projectontwikkelaar, die naast zijn huizen en villa's uit privé-relaties in Den Bosch en Vught, nog een aardig aantal onroerend goedzaken beheert:
-Verwersstraat nummer 18, een Loungebar bedoeld voor de gasten van zijn hotelsuites in de Verwersstraat/Lombardpad. Nummer 18 stond bekend als horecazaak [ooit De Lantaarn] onder uiteenlopende beheerders, laatstelijk als Grieks restaurant 'Costas' Zagkotsis, die het als Tigi in de Putstraat voortzette, maar slecht floreerde.
-Verwersstraat 23 Ooit Neefs beddenzaak.
Aanvankelijk door Arno Vrielink gestart als restaurant en in november 2007 overgenomen door Thijs Vis met de formule van  't Misverstant. Daar horen ook de erachter gelegen percelen langs de Binnendieze/ Lombardpad, die bedoeld zijn als hotelsuites.
-Lombardpad diverse nog niet geëxploiteerde hotelsuites en eigen kantoorpand.
-Hoekpand Parade 12, gekocht van Geoffrey Groenewoud, maar om zakelijke redenen, waaronder de crisis, werd realisatie van dit luxe bed & breakfasthotel niet haalbaar. Groenewoud kocht het -als eerst aangewezen koper - terug.
-Korenbrugstraat 7/A café M'n Tante
-Voormalig, inmiddels gesloopt, perceel op de hoek Van Berckelstraat/Zuid-Wilemsvaart, dat Rens verkocht aan Johnny van Deursen.
-En dan per 1 oktober 2007, maar  pas per 15 augustus 2010 daadwerkelijk bewoond, de villa Pettelaarseweg 1.

*Rens den Otter is geen aandeelhouder noch mede-eigenaar van de 'Vijf Werelddelen Monument bv' van John van Deursen,de Bossche zakenman, die van kleding [Soeby Shop]  doorgroeide naar een particuliere projectontwikkelaar.
Het echtpaar van Deursen houdt kantoor in de Heer en Beekstraat 5  in Rosmalen.

In het handelsregister van de KvK staat dat VDV Oldies- vanaf 19-07-2004[oprichting]-  de eigenaar is en kantoor houdt aan de Heer en Beekstraat. Van deze Vijf Werelden staat als enig aandeelhouder Van Deursen Vastgoed bv geregisrererd. Achter VDV schuilt dus Van Deursen [Vastgoed].

** Rens denOtter is er niet met zijn gezin [kinderen uit twee relaties, dus geen huwelijk], maar alleen komen wonen. De jeugd is ieder voor zich bij hun eigen moeder blijven wonen.

Terug naar boven