Onroerend goedzakenman Rens den Otter weer in het nieuws

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-12-2010 | Gewijzigd op: 08-06-2011
De 'Villa van Otjens' aan Pettelaarseweg 1, die volgens het koopcontract en een afspraak met mevrouw Y. Otjens-van den Boomen, per 15 augustus 2010 eigendom werd van Rens den Otter.

foto © paul kriele, 26 augustus 2010.

>>Onderaan de reactie van Rens den Otter dd. 4 januari 2011.

De Bossche onroerend goedzakenman Rens den Otter met –voorheen- vele bezittingen in de stad, komt weer eens in het nieuws door - naar wordt vermoed - gedwongen verkoop van een  aantal panden.
Eerder verkocht Den Otter zijn majestueuze herenhuis aan Parade 13, waarin een luxe hotel was voorzien, terug aan Geoffrey Groenewoud. Nu gaat het gerucht dat al zijn panden in de Verwersstraat//Snellestraat, waaronder ’t Misverstant, Meprise en Puur, verkocht zijn aan Geoffrey Groenewoud.
De noodzaak tot verkoop komt voort om middelen te verkrijgen ter 'afbetaling' aan John van Deursen.*
Helaas krijgen we dit niet bevestigd, noch bij de Groenewouds, die niet/nauwelijks aan persinformatie doen. Noch bij Rens den Otter zelf die via zijn mobiel zegt:’Los van dat ik reageer op je vraag, wens ik niet dat je over mij schrijft. Ik wil niet dat je mijn naam noemt op Bastion Oranje.’
'Helaas wordt de berichtgeving over de zaken van Rens den Otter zonder commentaar gegeven, als een eenrichtingsverkeer,' was onze reactie. Maar Rens was daar niet gevoelig voor. Hij blijft bij zijn standpunt dat er over hem niet geschreven mag worden.
De Korenbrugstraat in de Uilenburg.

foto © paul kriele, 2 juli 2010.
Uitbater  van M'n Tante kocht het pand van Rens den Otter.
foto © paul kriele, 8 juni 2011.

Het café M'n Tante in de Korenbrugstraat valt buiten de verkoop. Eigenaar Marc Huygens heeft/had het eerste recht op  koop. Die transactie is, of komt  in de eerste week van juni 2011, tot afronding, tot teleurstellnig van Geoffrey Groenewoud.

-Boven: 'Misverstant' en 'Brasserie Misverstant' op Verwersstraat 23 van Thijs Vos.
foto © paul kriele, 4 augustus 2008.

-Rechts boven: Jeroen Funcke [van Méprise in de Snellestraat] en Thijs Vos [r.] in hun tijd dat ze samenwerkten in het eerste Misverstant op Snellestraat 28.
foto © paul kriele, april 2007.

-Rechts: Restaurant Puur op Verwersstraat 18 ook van Rens den Otter.
foto © paul kriele, 6 februari 2009.

*In het hieronder aangegeven artikel staat de merkwaardige constructie van Rens' aankoop van Pettelaarsweg 1, waarbij een andere Bossche zakenman, John van Deursen, hem financieel, maar wel zakelijk, tegemoet kwam. Die financiële afspraak over de transactie rond Pettelaarseweg 1, komt door bovenstaand bericht opnieuw in beeld.


Reactie Rens den Otter dd. 4 januari 2011.
Zoals geschreven wilde Rens den Otter niet op een voorstel van dit artikel reageren. Echter ....
na twee weken nodigde Den Otter de redactie uit om eens met hem een en ander te komen bepraten.'.
Maar tot twee keer toe werd deze uitnodiging uitgesteld. Daarna is niets mee  van hem vernomen.

Zie ook het artikel met feitelijke pandgegevens over Rens den Otter dd. 26 augustus 2010.
of het artikel 'Den Otter panden' dd. 9 december 2003 met uitgebreide opsomming.

Den Otters inschrijving bij de Kamer van Koophandel
Rens [Laurentius Cornelis Adrianus] den Otter [*Den Bosch, 21 juli 1955] is de directeur van Otter Beheer 's-Hertogenbosch en ook enig aandeelhouder.
De bv zetelt aan Klein Lombardje  31, waar ook  de Exploitatiemaatschappij Hotel aan de Parade b.v. is ondergebracht.
Dat perceel op Parade 13 werd al weer terugverkocht aan Geoffrey Groenewoud. Mogelijk dat  zij samen, zoals door een informant wordt gesuggereerd, gezamenlijk daarin een zakelijk belang bezitten.
Den Otter, die woont aan de Pettelaarseweg 1, heeft op dat perceel ook nog de stichting Intocht  Driekoningen te boek staan.

Terug naar boven