Werkzaamheden Moerputten: herstel vlonderpad

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-11-2012 Staatsbosbeheer herstelt [aanbrengen van antislip] het vlonderpad in de Moerputten. Het vlonderpad is onderdeel van de halvezolenroute. De werkzaamheden duren t/m maandag 3 december 2012.  
Het vlonderpad. Het vlonderpad bij de Moerputten wordt gedemoneteerd, schoon gemaakt en van anti slip voorzien.

Het betreffende vlonderpad wordt deze week met hekken afgesloten en is dus om veiligheidsredenen niet toegankelijk voor publiek. Bij inspectie was gebleken dat het vlondertracé - dat door het moerasloopt - te glad was geworden. Na voltooiing van de werkzaamheden worden de afsluithekken verwijderd.  
De overige wandelroutes, evenals de Moerputtenbrug, Venkantbrug en de spoordijk zijn gewoon opengesteld voor het publiek.