Voorbereiding verbouw Stadskantoor al zichtbaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-04-2014 | Gewijzigd op: 25-04-2014
Bericht van 24 april 2014  Verbouwing Stadskantoor in mei: Eerste bouwmatereel aangevoerd,  Verhuiswagen voor de deur.
Vandaag, donderdag 24 april 2014, stond er al een verhuiswagen voor de deur van het Stadskantoor in de Wolvenhoek. Ook in de Keizerstraat waren voorbereidende bouwactiviteiten waarneembaar. Daar kregen de chauffeurs van een vrachtwagen en een hijskraan, die met een bouwkeet bezig waren, bijna een verbaal omdat ze de rijbaan blokkeerden.
De verbouwing houdt in dat het eet-werkcafé op de begane grond [Plaza] en het verhoogde deel van de publiekshal worden samen gesmeed tot één Plaza. Daardoor ontstaat er een plek voor 100 extra zitplekken tbv overleg met burgers, samenwerkingspartners en ambtenaren. Tegelijk wordt de akoestiek aangepakt en komen er meer ict-faciliteiten en kleine semi -open overlegruimten.
Stadstoezicht was er als de kippen bij om de gemeente te attenderen op een wegblokkade in de Keizerstraat tbv de verbouw van het Stadskantoor.

 
foto's © paul kriele, 24 en 25 april 2014.


Bericht van 21 maart 2013  Oud plan: Verbouwing Stadskantoor gaat nu toch door
B&W hebben het plan  voor een ingrijpende verbouwing van het tien jaar oude Stadskantoor [zie hieronder],dat dateert van  anderhalf jaar geleden, weer boven tafel gehaald. Tijden zijn -mede door ICT-   veranderd  en ook de benadering van en de omgang met de burgers en ook met zakelijke partners is veranderd. Daar speelt de aanpassing van het Stadskantoor nu op in. De hal moet meer een ontmoetingsruimte dan een werkplek worden, is het nieuwe uitgangspunt . Door die ICT is de expositieruimte in de glazen erker intussen opgeofferd tot werkplek [GCC]. 
De verbouwing gaat  € 2.800.000 kosten !welk geld gehaald wordt uit een reorganisatie van de bedrijfsvoering in 2011.

De werkplek in de glazen ombouw blijft, maar ook het werkcafé achterin voor de eigen medewerkers en de eventuele gasten wordt uitgebreid naar de verhoogde leeszaal links bij binnenkomst. Er is namelijk in de loop der jaren een tekort aan werkplekken ontstaan, doordat taken rond de sociale wetgeving meer naar de gemeente worden verplaatst.

Gemeentelijk Contact Centrum [GCC]
Servicegericht is overigens die nieuwe plek wel, want die verving de uiteenlopende loketten waar burgers voor vragen terecht konden. zie artikel Gemeente beantwoordt vragen in één keer dd. 21 maart 2012.

Oud bericht van november 2011 Ingrijpende verbouwing van Stadskantoor
Het negen jaar geleden geopende Stadskantoor ondergaat een tamelijk ingrijpende- verbouwing van twee ton. De reden zijn: nieuwe ontwikkelingen op gebied van werkplaatsen, ICT en verbetering van de dienstverlening aan het publiek.
Ook de huidige Eet Werk Café [EWC] ontmoetingsruimte is niet meer geschikt staat in het B&W verslag van een voorgestelde aanpak.
Het Stadskantoor dat in 2013 tien jaar bestaat.

Rechts: Het huidige Eet-Werk-Café, dat alleen voor personeel toegankelijk is, wordt utigebreid richting bestaande publiekshal.

foto's  © paul kriele, 22 september en 29 november 2011.

Te klein en teveel een eetgelegenheid en te weinig een kontaktplek voor burgers en bedrijven.
Daarom wordt een deel van de centrale hal [links achterin] omgebouwd tot Plaza, een nieuwe naam voor deze werkontmoetingsplek.
Hierdoor komt er minder druk op de bestaande vergaderkamers.
Ook wordt er een nieuw Gemeentelijk Contact Centrum [GCC] ingericht in het deel van de Plaza.


Terug naar boven