Zonnepanelen op daken gemeentegebouwen

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-05-2014 | Gewijzigd op: 22-05-2014
Op maandag 19 mei 2014 kwamen de commissie Financiën en Economische Zaken (FEZ) en wethouder Jan Hoskam [duurzaamheid] overeen op bepaalde daken van gemeentegebouwen zonnepanelen te plaatsen. De realisatiegeeft zij uit handen aan energiecoöperaties, zoals Energie Coöperatie 073. *zie toelichting

Op de daken van het Stadskantoor, de gemeentewerven Poeldonk en Maashoeve, en de Afvalstoffendienst ligt al circa 5.000 m2 aan zonnepanelen. Onderzocht wordt welke gemeentelijke gebouwen nog meer geschikt zijn
voor zonnepanelen.
Door deze overeenkomst  wordt het voor de burgers gemakkelijker om samen collectieve zonnedaken te realiseren. Deze daken zijn interessant wanneer zonnepanelen niet op de eigen woning geplaatst kunnen worden.
Definitieve besluitvorming vindt binnenkort in de gemeenteraad plaats.

Toelichting: nog geen overeenkomst !
De fractie van de Bossche Groenen heeft een in april jl. een motie ingediend om de gemeentelijke daken “om niet”” beschikbaar te stellen aan, bijvoorbeeld, de Energie Coöperatie 073. Op verzoek van de gemeenteraad werd de motie eerst in de commissie FES besproken en goedgekeurd! Om dit te bekrachtigen moet de raad zich daar eerst nog over uitspreken. Dat gaat op 3 juni a.s.  gebeuren.