Afvalstoffendienst Treurenburg klimaatneutraal

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-02-2009 | Gewijzigd op: 13-12-2010
bericht december 2010

Impressies van de nieuwe locatie Afvalstoffendienst, die  genomen zijn nav het plaatsen van een windturbine op de zuidpunt van het Bedrijfspark Treurenbrug.
foto's © herman van bpotel, 9 december 2010.
bericht maart 2010: Indruk bebouwing bedrijfsterrein Treurenburg
Links boven: Gezien vanaf Den Bosch:  het eerste perceel is bestemd voor Megatrax.
Boven: Dan komt de bouw van Neon.
Links: het bedrijfsterrein Treurenburg gezien vanaf café Treurenburg.


foto's © paul kriele,24 februari 2010.

bericht 4 februari 2009
Impressies van de  toekomstige locatie voor de Afvalstoffendienst met depot KCA-afval, wagenpark kantoren, containeropslag en garages.
Het terrein dat zich langs de spoorlijn naar Utrecht uitstrekt.
linker foto © marc venrooij, 5 februari 2009.

De nieuwe huisvesting van de Afvalstoffendienst op Treurenburg kan door extra maatregelen voor 70 % klimaatneutraal opgezet worden. Dat houdt in dat energie bijvoorbeeld uit biomassa èn uit zonnecellen wordt opgewekt. Door ook nog eens warmte aan omliggende bedrijven te leveren wordt een netto klimaatneutrale afvalstoffendienst gerealiseerd. Niet alleen de doelstelling op gebied van zuinige energie [ihkv klimaatprogramma] wordt bereikt, ook geldt de dienst dan als voorbeeld voor andere bedrijven.
Ook in de bouw wordt op ‘het klimaat’ gelet door toepassing van ‘groene’ gevels en te recyclen materialen [hout] te gebruiken. De kantoren en bedrijfsruimten worden uitgerust met zuinige -led-lampen en er wordt rekening met de inval van daglicht gehouden.
De planning is om in 2011 de afvalstoffendienst [kantoren, containeropslaghal, garage/werkplaats en KCA-depot] te kunnen openen. 

Het langgerekte terrein waar eind 2009 de eerste bouwactiviteiten zijn gestart.
foto © marc venroooij, 5 februari 2009.
Café Treurenburg, een markant punt van herkenning, waarnaar het toekomstige bedrijfspark is genoemd.
foto © gerard monté, 14 augustus 2003.


Terug naar boven