Restauratie van 'De Pèrdjes' van stadhuistoren afgerond

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-11-2017 | Gewijzigd op: 07-12-2017
De opgeknapte en gerestaureerde Pèrdjes die nog tot 5 januari 2018 in het Stadskantoor  staan geëxposeerd.
De gerestaureerde perdjes ge
ëxposeerd 
in het Stadskantoor nog tot 5 januari 2018.


foto's © paul kriele,  7 december 2017.
 

Op de binnenkant van de toren staan enkele namen gegraveerd van restaurateurs die in de voorbij jaren daaraan hebben gewerkt, onder meer van A. van Kaathoven en J.van Wamel, gedateerd 18081902
en van Fa Eijsbouts/ H.Romanesco gedateerd1976 en uiteraard van Femke Rinkel 2017.

Bericht van 30 november 2017: Restauratie van 'De Pèrdjes' afgerond
Restauratiebeurt van ' de pèrdjes van het stadhuis' is voorbij. De meer dan 100 jaar oude  pèrdjes staan tot 5 januari 2018 in het Stadskantoor tentoongesteld. 
De restaurateur, die er de afgelopen twee jaar aan heeft gewerkt was, Femke Rinkel. Zie artikel hieronder.

Femke Rinkel bezig in haar atelier met de
restauratie van 'de Pèrdjes' van de stadhuistoren.


foto © gemeente den bosch.
..................................................................................................


Bericht van 30 augustus 2017 Opknapbeurt  voor 'de pèrdjes van het stadhuis'

In de stadhuistoren ontbreken voor enige dagen de pèrdjes. De redenen..? 

Femke Rinkel restaureert momenteel  de pèrdjes van het stadhuis, zoals die in de volksmond heten. Het is een omvangrijk project dat gefaseerd over twee jaar is uitgesmeerd, te weten: vooronderzoek, plan van aanpak en de feitelijke restauratie. Er zijn al twee pèrdjes van nieuw bladgoud en nieuwe kleuren voorzien. Ze werden  de afgelopen week teruggplaats. Nu komen nog de vier ander ruiters te paard aan de beurt.
Dat  meldt Femke op internet. De Bossche is een restauratie-, en designdeskundige.

Het Stadhuis. In de toren zijn de pèrdjes
even weggehaald vanwege een restauratie.
foto © paul kriele, 30 augustus 2017.
.....................................................................................

Het carillon van het staduis bevat ook een mechanisch speeltafereel van de restaurateur Jacob Roman.
Roman restaureerde eind
zeventiende eeuw het stadhuis.
Van hem is ook het jagersrtafereel van 1679.
Het bestaat uit zes draaiende ruiters
te paard en twee 
- vast zittende- trompetspelers te paard.
 
De Bossche Femke Rinkel is een specialist
in restauraties e design, zoals ze het op internet meldt
.
 

Oud- wethouder Jan van Berkom deelt mee dat in de jaren twintig van de vorige eeuw zijn schoonvader met ene Van Wamel de pèrdjes ook al heeft opgeknapt. Hun namen staan ergens op de achterkant.

Terug naar boven